Enquiry creation date: 2019-03-25

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

Tax Identification Number: 8120005470

Contact person:

Grzegorz Kubara

Phone:

e-mail: grzegorz.kubara@enea.pl

Enquiry No. Z70/219291/aktualizacja1

Enquiry title

Enquiry contents:

Dzień dobry,

Uprzejmie informujemy, że ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., z siedzibą w Świerżach Górnych planuje dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Dostawę materiałów złącznych w sposób ciągły na podstawie opracowanych zakresów min/max”

Proszę o informację, czy jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty na przystąpienie do przedmiotowego dialogu (zgodnie z Ogłoszeniem o dialogu technicznym - w załączniku).

Informujemy, że jesteśmy zainteresowani zawarciem umowy ramowej na dostawę materiałów złącznych (ujętych w zestawieniu) na okres 3 lat.

Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.


Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania bez podania przyczyny.

Dziękuję za odpowiedź

Grzegorz Kubara

tel. 48 611 59 35, e-mail: grzegorz.kubara@enea.plPytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Dostawę materiałów złącznych w sposób ciągły na podstawie opracowanych zakresów min/max”"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...