Enquiry creation date: 2019-03-25

COBEX Polska Sp. z o.o.

Piastowska 29

47-400 Racibórz

Tax Identification Number: 6390003994

www.cobexgroup.com

Enquiry No. Z1288/58419/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://cobex.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Ze względu na zwolnienie chorobowe osoby prowadzącej temat zmieniamy termin spotkania na 02.04.2019 oraz termin składania ofert na 08.04.2019.

Pozdrawiam
Zdzisław Podgórski

Enquiry contents:


Zapraszam do przedstawienia oferty na zaprojektowanie i dostawę windy towarowej na Kalcynację Elektryczną wg. zakresu:


Zakres rzeczowy:


Stan aktualny


Elektrody i inne materiały są obecnie transportowane na Kalcynacji Elektrycznej za pomocą suwnicy zlokalizowanej na II Pietrze. Materiał jest transportowany z poziomu 0,00 poprzez otwory transportowe w stropach przy użyciu wciągarki tej suwnicy. Na danym poziomie materiał musi zostać odciągnięty (szczególnie I poziom) poza otwór transportowy poprzez ukosowanie liny oraz konieczne jest otwieranie drzwi w barierkach. Czynności te stwarzają znaczne zagrożenie BHP.


Jako koncepcję rozwiązania założono zabudowanie w obiekcie windy towarowej, która umożliwi w sposób bezpieczny transportowanie oraz odbiór materiałów na I poziomie (surowce w big-bagach, materiały do remontu) i II poziomie (elektrody) obiektu Kalcynacji Elektrycznej.


Wytyczne dotyczące windy towarowej:

Transportowany materiał

- elektrody grafitowe 2szt. – max gabaryty jednej elektrody Ø406 x 2100 (mogą być różnej długości), waga dwóch elektrod netto ok. 950kg (bez kosza) , transport w pozycji pionowej, złącza wkręcone do gniazda ustawione do dołu, elektrody zamocowane w specjalnym koszu (w zakresie projektowania i wykonawstwa), kosz wstawiany do windy na poz.0,00 przy pomocy platformy na szynach (w zakresie projektowania i wykonawstwa), odbiór elektrod na poz. II, wyjazd poza obrys windy przy pomocy platformy na szynach

- surowce w big –bagu – gabaryty big-baga z surowcem szer. x dł. x wys. 1300 x 1300 x 1400, waga big-baga z surowcem netto ok. 1000mm, big –bag wstawiany do windy na poz. 0,00 przy pomocy platformy na szynach (w zakresie projektowania i wykonawstwa), odbiór na poz. I , wyjazd poza obrys windy przy pomocy platformy na szynach, zalecana jest możliwość przetransportowania surowca w kierunku poziomym w rejon pieców 1-4

- materiały do remontu – materiały na europaletach lub luzem o max gabarytach szer. x dł. x wys. 1500 x 1500 x 2200, max ciężar materiału netto 1500kg, materiał wstawiany do windy głównie na poz.0,00 lub poz. I za pomocą platformy na szynach (w zakresie projektowania i wykonawstwa), odbiór na poz. I lub poz. 0,00, wyjazd poza obrys windy przy pomocy platformy na szynach

- końcówki elektrod – różnych gabarytów umieszczone w pojemniku (w zakresie projektowania i wykonawstwa), całkowita masa końcówek elektrod z koszem max 1500kg, kosz wstawiany do windy na poz. I za pomocą platformy na szynach (w zakresie projektowania i wykonawstwa), odbiór na poz.0,00 przy pomocy platformy na szynach

 1. Udźwig windy (max ciężar materiału netto bez platformy jezdnej): 1500kg

 2. Założono szybkość podnoszenia: 9 m/min

 3. Max liczba cykli: 5 cykli/godzinę

 4. Max gabaryty wewnętrzne kosza windy w rzucie poziomym (max gabaryty przewożonego materiału w rzucie poziomym ) 1500mm x1500mm

 5. Otwór załadowczy szer. x wys. 1500mm x 2500mm

 6. Winda tylko do transportu towarów, założono załadunek i rozładunek bez wstępu ludzi na platformę kosza windy

 7. Sterowanie windy zewnętrzne (założono wysyłanie towaru)

 8. Założono obudowanie szybu na całej wysokości

 9. Proponowana lokalizacja windy w rejonie obecnego otworu transportowego pomiędzy piecem KE nr1 i piecem KE nr 2


Zakres projektowania


- inwentaryzacja obiektu


- projekt budowlany adaptacji obiektu Kalcynacji Elektrycznej pod zabudowę windy


- projekt platformy i koszy oraz torowisk do załadunku i odbioru towaru z windy


- kompleksowy projekt windy towarowej w branży mechanicznej i elektrycznej


- uzgodnienie dokumentacji windy w UDT


- w trakcie projektu uzgadnianie dokumentacji i uwzględnienie sugestii Zamawiającego


- winda zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami


- nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza, DTR, instrukcja obsługi


Zakres wykonawstwa


- wykonanie prac budowlanych adaptacyjnych obiektu Kalcynacji Elektrycznej


- kompleksowe wykonanie i montaż windy towarowej (zakres mechaniczny, elektryczny i sterowanie)


- rozruch technologiczny windy


- odbiór windy przez UDT oraz przekazanie do eksploatacji (w tym szkolenie obsługi)


 1. Uwagi końcowe:


Termin spotkania z firmami w dniu 26.03.2019 godz. 10:00 (jest możliwe indywidualne spotkanie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania lecz nie później niż do 03.04.2019). Termin składania ofert 08.04.2019. Oczekiwany termin realizacji wrzesień / październik 2019. Do oferty należy dołączyć opis oraz kosztorys szczegółowy.


Prowadzącym projekt oraz za całość odpowiada:

Robert Płaczek

Phone +48 32 4595-213
Mobile +48 722 345606
Robert.Placzek@cobexgroup.com -
Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Zaprojektowanie i dostawa windy towarowej na Kalcynację Elektryczną 1 Liter per 100 km Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


j/n

Offer evaluation criteria

 1. Price - 70%
 2. Delivery date - 20%
 3. Warranty - 10%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Winda towarowa - projekt z dostawą - zap. RP0803"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...