Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-03-15

Alchemia S.A. Oddział‚ Rurexpol

Trochimowskiego 27

42-207 Częstochowa

NIP: 6310022967

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Wierzbicki

tel:

e-mail: k.wierzbicki@alchemiasa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z1246/145392

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://alchemia.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Proszę o ofertę cenowo terminową na wykonanie następujących części w tabeli.
Prosimy o trwałe oznakowanie wszystkich części własnym znakiem firmowym.
Warunki wykonania i odbioru zgodnie z dokumentacją techniczną, atest materiałowy, poświadczenie wykonania usługi.
Transport po stronie wykonawcy.
Termin dostawy: 15 tydzień 2019 r.

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Pan Andrzej Grabowski 883 301 231

Z poważaniem

Krzysztof Wierzbicki

GSM: +48 728 414 066

Alchemia S.A.

Oddział Rurexpol

ul. Trochimowskiego 27

42-207 Częstochowa


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Zasłona wejściowa rys. HSS-582-224-005a 1 szt. rys. HS-582-224-005a.pdf
Czytaj
2. Zasłona wyjściowa rys. HS- 582- 224- 006 1 szt. rys. HS-582-224-006.pdf
Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Kryteria oceny oferty

  1. Termin płatności - 10%
  2. Cena - 80%
  3. Termin dostawy - 10%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zasłony łańcuchowe do zbijacza zgorzeliny - 465/2019"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...