Enquiry creation date: 2019-03-15

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

Contact person:

Bogna Bednarek-Songin

Phone: 91 317 43 41

e-mail: bogna.bednarek-songin@grupaazoty.com

Enquiry No. Z41/204068/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Change content (update):

AKTUALIZACJA Nr 1 z dnia 15.03.2019 r.:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:
w I Części SIWZ lit.B, pkt 6 "Wymagana minimalna gwarancja producenta": pkt 6.3. otrzymuje NOWE BRZMIENIE:
"6.3. Perforacja nadwozia: minimum 5 lat bez limitu kilometrów."

Enquiry contents:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. WARIANT 1 - Cena zakupu 1 szt. 1 ST Read
2. WARIANT 2 - Miesięczna rata leasingowa za 1 szt. 1 MS Read
3. WARIANT 3 - Miesięczna rata leasingowa za 1 szt. 1 MS Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Kryteria oceny ofert dla Wariantów 1 i 2 - jak w tabeli powyżej.

Kryteria oceny ofert dla Wariantu 3 :

1. Całkowity koszt leasingu - 75%

2. Termin dostawy - 5%

3. Gwarancja - 10%

4. Warunki serwisowania w okresie 36 miesięcy -10%.

Offer evaluation criteria

  1. Price - 85%
  2. Delivery date - 5%
  3. Warranty - 10%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup lub leasing samochodów terenowo-ciężarowych typu pick – up w ilości 3 szt."

Item Question title Date of question Status
1. DOKUMENTY DO LEASINGU 2019-03-07 11:58
2. Wynajem długoterminowy 2019-03-04 11:44


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...