Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-03-15

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8510205573

Osoba kontaktowa:

Bogna Bednarek-Songin

tel: 91 317 43 41

e-mail: bogna.bednarek-songin@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z41/204068/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

AKTUALIZACJA Nr 1 z dnia 15.03.2019 r.:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:
w I Części SIWZ lit.B, pkt 6 "Wymagana minimalna gwarancja producenta": pkt 6.3. otrzymuje NOWE BRZMIENIE:
"6.3. Perforacja nadwozia: minimum 5 lat bez limitu kilometrów."

Treść zapytania:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. WARIANT 1 - Cena zakupu 1 szt. 1 ST Czytaj
2. WARIANT 2 - Miesięczna rata leasingowa za 1 szt. 1 MS Czytaj
3. WARIANT 3 - Miesięczna rata leasingowa za 1 szt. 1 MS Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Kryteria oceny ofert dla Wariantów 1 i 2 - jak w tabeli powyżej.

Kryteria oceny ofert dla Wariantu 3 :

1. Całkowity koszt leasingu - 75%

2. Termin dostawy - 5%

3. Gwarancja - 10%

4. Warunki serwisowania w okresie 36 miesięcy -10%.

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 85%
  2. Termin dostawy - 5%
  3. Gwarancja - 10%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup lub leasing samochodów terenowo-ciężarowych typu pick – up w ilości 3 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. DOKUMENTY DO LEASINGU 2019-03-07 11:58
2. Wynajem długoterminowy 2019-03-04 11:44


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...