Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-03-15

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Senatorska 1

30-106 Kraków

NIP: 6750000065

www.wodociagi.krakow.pl

Osoba kontaktowa:

Anna Menzel

tel:

e-mail: anna.menzel@mpwik.krakow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z212/134925

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://mpwik.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dostawa 11 sztuk samochodów dla jednostek organizacyjnych MPWiK SA w Krakowie wg załączonych specyfikacji.

Odbioru przedmiotu zamówienia dokonuje Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Transportem, tylko po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, potwierdzającego posiadanie przez samochody wymaganego wyposażenia.

Dostawa przedmiotu zamówienia: ul. Lindego 9, 30-146 Kraków (Baza Transportu MPWiK S.A)

Termin dostawy: do dnia 15.12.2019 r.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Volkswagen Caddy Maxi Furgon CNG 3 szt. Czytaj
2. Volkswagen Caddy CNG osobowy 1 szt. Czytaj
3. Volkswagen Caddy CNG Tredline 7 szt. Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa 11 sztuk samochodów dla jednostek organizacyjnych MPWiK SA w Krakowie."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...