Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-03-15

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Wojtas-Skoneczna

tel: 58 308-89-25

e-mail: katarzyna.wojtas@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z174/108758

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na:
1. Przekaźnik REF615 5.0 FP1 IEC HBFNAEAGNAA7BBA11G ABB - 6 SZT.

2. CZUJNIK OPTYCZNY 1MRS120534-5.0 - 10 SZT.

Oferty na zamienniki innych producentów nie będą brane pod uwagę.

Składając ofertę na Platformie należy:
1. Zamieścić ofertę techniczno-handlową jako Załącznik własny (warunek konieczny, np. w formacie .pdf), zawierający informacje dotyczące czasu dostawy i okresu ważności oferty (min. 30 dni), nazwy producenta wraz z potwierdzeniem, że Oferta dotyczy materiałów z Zapytania lub wyraźne wskazanie ewentualnych rozbieżności.
2. Uzupełnić poszczególne pozycje na Platformie, zgodnie z informacją zawartą w Państwa Załączniku.
3. Załączyć skany poniższych dokumentów:
a. Dokumentu rejestrowego,
b. Zaświadczenia o nadaniu NIP,
c. Zaświadczenia o nadaniu REGON.

Oferty bez Załącznika techniczno-handlowego nie będą rozpatrywane.

Wszelkie pytania należy kierować wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia Grupy LOTOS S.A. http://www.lotos.pl/ogolne_warunki_zamowienia


Z poważaniem,
Katarzyna Wojtas-Skoneczna
Dział Zakupu Materiałów

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Przekaźnik REF615 5.0 FP1 IEC HBFNAEAGNAA7BBA11G ABB 6 szt. Czytaj
2. Czujnik optyczny 1MRS120534-5.0 10 szt. Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "106446368 - Zakup przekaźników REF615 i czujników optycznych ABB"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: EUR

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...