Enquiry creation date: 2019-03-15

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Katarzyna Wojtas-Skoneczna

Phone: 58 308-89-25

e-mail: katarzyna.wojtas@grupalotos.pl

Enquiry No. Z174/108758

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na:
1. Przekaźnik REF615 5.0 FP1 IEC HBFNAEAGNAA7BBA11G ABB - 6 SZT.

2. CZUJNIK OPTYCZNY 1MRS120534-5.0 - 10 SZT.

Oferty na zamienniki innych producentów nie będą brane pod uwagę.

Składając ofertę na Platformie należy:
1. Zamieścić ofertę techniczno-handlową jako Załącznik własny (warunek konieczny, np. w formacie .pdf), zawierający informacje dotyczące czasu dostawy i okresu ważności oferty (min. 30 dni), nazwy producenta wraz z potwierdzeniem, że Oferta dotyczy materiałów z Zapytania lub wyraźne wskazanie ewentualnych rozbieżności.
2. Uzupełnić poszczególne pozycje na Platformie, zgodnie z informacją zawartą w Państwa Załączniku.
3. Załączyć skany poniższych dokumentów:
a. Dokumentu rejestrowego,
b. Zaświadczenia o nadaniu NIP,
c. Zaświadczenia o nadaniu REGON.

Oferty bez Załącznika techniczno-handlowego nie będą rozpatrywane.

Wszelkie pytania należy kierować wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia Grupy LOTOS S.A. http://www.lotos.pl/ogolne_warunki_zamowienia


Z poważaniem,
Katarzyna Wojtas-Skoneczna
Dział Zakupu Materiałów

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Przekaźnik REF615 5.0 FP1 IEC HBFNAEAGNAA7BBA11G ABB 6 pcs Read
2. Czujnik optyczny 1MRS120534-5.0 10 pcs Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "106446368 - Zakup przekaźników REF615 i czujników optycznych ABB"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...