Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-03-15

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Izabela Potrykus

tel:

e-mail: izabela.potrykus@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z426/248819

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Grupa LOTOS S.A. w imieniu LOTOS Petrobaltic SA zaprasza Dostawców do składania ofert w procesie wyboru kontrahenta dostawę  wyposażenia gastronomicznego wg załączonej listy.Informacje dodatkowe:
1. Dostawa do siedziby zamawiającego DDP.
2. Nowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru sprzętu od kilku dostawców.

4. Zamienniki- NIE dopuszczamy


Sposób złożenia oferty, ceny i warunki dostawy
1. Drogą elektroniczną za pomocą platformy zakupowej Logintrade.
2. Cena netto w PLN za wykonanie zlecenia uwzględniająca wszelkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę prac koszty (dojazd, oczekiwanie, ubezpieczenie, robociznę).
3. Możliwy termin wykonania dostawy licząc od dnia złożenia zamówienia.
4. Warunki płatności - płatność po usłudze, oczekiwana 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Numer konta bankowego wykonawcy na które będą regulowane należności.
6. Okres gwarancji i rękojmia na dostarczony produkt.
7. Termin ważności oferty – min. 60 dni od upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert.
8. Upoważnienie dla osób, które składają oświadczenia w imieniu oferenta, jeżeli wynika to z rejestru.
9. Oferent składając ofertę automatycznie akceptuję warunki które określają dokumenty Bezpieczeństwa i OWZ znajdujących się na stronie:
http://www.lotos.pl/1327/grupa_kapitalowa/dla_dostawcow/wzory_umow,


UWAGA:
1. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią niniejszego dokumentu.
2. Złożenie oferty będzie uznane za akceptację zasad prowadzonego postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.
3. Przed sporządzeniem oferty możliwa jest konsultacja z osobą wskazaną w postępowaniu.
4. Przedstawiciele Wykonawcy przebywający na terenie i platformie Zamawiającego zobowiązani są do przestrzegania zasad Bezpieczeństwa.
5. Cena podana w ofercie powinna być określona jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości (bez tzw. widełek cenowych).
6. Ceny podane w walutach innych niż PLN zostaną na potrzeby porównania ofert.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Forma do Ciast 300x110x75 Hendi 682401 12 szt. Czytaj
2. Wałek do ciasta Hendi 515020 2 szt. Czytaj
3. Końcówki do rękawów cukierniczych Hendi 551790 1 opakowanie Czytaj
4. Półmisek owalny (stal nierdzewna) Hendi 404607 6 szt. Czytaj
5. Półmisek owalny 350xmmx250mm Hendi 404607 6 szt. Czytaj
6. Półmisek owalny 450xmmx290mm Hendi 404508 4 szt. Czytaj
7. Deska do krojenia ryb Hendi 825624 niebieska 1 szt. Czytaj
8. Deska do krojenia wędlin Hendi 825648 brązowa 1 szt. Czytaj
9. Deska kuchenna drewniana Hendi 825655 1 szt. Czytaj
10. Wiadro Hendi 516683 stal nierdzewna 10L 4 szt. Czytaj
11. Tarka Hendi 443002 2 szt. Czytaj
12. Sito 120mm Hendi 635001 1 szt. Czytaj
13. Sito kuchenne metalowe Fi 125mm Hendi 646205 - #1 1 szt. Czytaj
14. Sito kuchenne Fi 25 cm 250mm Hendi 637791 - #1 1 szt. Czytaj
15. Sito do frytkownic 140mm Hendi 640418 1 szt. Czytaj
16. Wybierak do ciasta Hendi 659472 75x117x407mm 1 szt. Czytaj
17. Szpatuła 340mm Hendi 526118 2 szt. Czytaj
18. Szpatuła 310mm Hendi 563328 1 szt. Czytaj
19. Szpatuła 315mm Hendi 563342 1 szt. Czytaj
20. Szpatuła 300mm Hendi 563359 1 szt. Czytaj
21. Szpatuła kątowa 150x95mm Hendi 855669 1 szt. Czytaj
22. Szpatuła do ciast 260mm Hendi 523902 2 szt. Czytaj
23. Chochla Hendi 529003 5 szt. Czytaj
24. Chochla 0,05 L 50ml Hendi 540107 2 szt. Czytaj
25. Chochla 430mm Hendi 542606 2 szt. Czytaj
26. Łyżka cedzakowa Hendi 528105 1 szt. Czytaj
27. Łyżka cedzakowa Hendi 541302 1 szt. Czytaj
28. Łyżka cedzakowa Hendi 541203 1 szt. Czytaj
29. Rózga 7 wrzecion 250mm Hendi 532102 1 szt. Czytaj
30. Rózga 8 wrzecion 300mm Hendi 510100 1 szt. Czytaj
31. Rózga 7 wrzecion 200ml Hendi 532003 1 szt. Czytaj
32. Rózga 12 wrzecion 400mm Hendi 511749 1 szt. Czytaj
33. Sito do mąki 410mm Hendi 637838 1 szt. Czytaj
34. Sito do bułki tartej Hendi 637814 1 szt. Czytaj
35. Sito kuchenne metalowe Fi 125mm Hendi 646205 - #2 1 szt. Czytaj
36. Sito kuchenne Fi 25 cm 250mm Hendi 637791 - #2 1 szt. Czytaj
37. Wózek transportowy z blatem 6xG/N Gastrro 00016384 1 szt. Czytaj
38. Blacha do pizzy 600x400x25mm Hendi 808276 6 szt. Czytaj
39. Stojak kuchenny na 6 desek Haccp Hendi 826201 1 szt. Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wyposażenie gastronomiczne "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...