Enquiry creation date: 2019-03-15

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Izabela Potrykus

Phone:

e-mail: izabela.potrykus@grupalotos.pl

Enquiry No. Z426/248819

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Zaproszenie do złożenia oferty

Grupa LOTOS S.A. w imieniu LOTOS Petrobaltic SA zaprasza Dostawców do składania ofert w procesie wyboru kontrahenta dostawę  wyposażenia gastronomicznego wg załączonej listy.Informacje dodatkowe:
1. Dostawa do siedziby zamawiającego DDP.
2. Nowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru sprzętu od kilku dostawców.

4. Zamienniki- NIE dopuszczamy


Sposób złożenia oferty, ceny i warunki dostawy
1. Drogą elektroniczną za pomocą platformy zakupowej Logintrade.
2. Cena netto w PLN za wykonanie zlecenia uwzględniająca wszelkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę prac koszty (dojazd, oczekiwanie, ubezpieczenie, robociznę).
3. Możliwy termin wykonania dostawy licząc od dnia złożenia zamówienia.
4. Warunki płatności - płatność po usłudze, oczekiwana 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Numer konta bankowego wykonawcy na które będą regulowane należności.
6. Okres gwarancji i rękojmia na dostarczony produkt.
7. Termin ważności oferty – min. 60 dni od upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert.
8. Upoważnienie dla osób, które składają oświadczenia w imieniu oferenta, jeżeli wynika to z rejestru.
9. Oferent składając ofertę automatycznie akceptuję warunki które określają dokumenty Bezpieczeństwa i OWZ znajdujących się na stronie:
http://www.lotos.pl/1327/grupa_kapitalowa/dla_dostawcow/wzory_umow,


UWAGA:
1. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią niniejszego dokumentu.
2. Złożenie oferty będzie uznane za akceptację zasad prowadzonego postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.
3. Przed sporządzeniem oferty możliwa jest konsultacja z osobą wskazaną w postępowaniu.
4. Przedstawiciele Wykonawcy przebywający na terenie i platformie Zamawiającego zobowiązani są do przestrzegania zasad Bezpieczeństwa.
5. Cena podana w ofercie powinna być określona jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości (bez tzw. widełek cenowych).
6. Ceny podane w walutach innych niż PLN zostaną na potrzeby porównania ofert.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Forma do Ciast 300x110x75 Hendi 682401 12 pcs Read
2. Wałek do ciasta Hendi 515020 2 pcs Read
3. Końcówki do rękawów cukierniczych Hendi 551790 1 packs Read
4. Półmisek owalny (stal nierdzewna) Hendi 404607 6 pcs Read
5. Półmisek owalny 350xmmx250mm Hendi 404607 6 pcs Read
6. Półmisek owalny 450xmmx290mm Hendi 404508 4 pcs Read
7. Deska do krojenia ryb Hendi 825624 niebieska 1 pcs Read
8. Deska do krojenia wędlin Hendi 825648 brązowa 1 pcs Read
9. Deska kuchenna drewniana Hendi 825655 1 pcs Read
10. Wiadro Hendi 516683 stal nierdzewna 10L 4 pcs Read
11. Tarka Hendi 443002 2 pcs Read
12. Sito 120mm Hendi 635001 1 pcs Read
13. Sito kuchenne metalowe Fi 125mm Hendi 646205 - #1 1 pcs Read
14. Sito kuchenne Fi 25 cm 250mm Hendi 637791 - #1 1 pcs Read
15. Sito do frytkownic 140mm Hendi 640418 1 pcs Read
16. Wybierak do ciasta Hendi 659472 75x117x407mm 1 pcs Read
17. Szpatuła 340mm Hendi 526118 2 pcs Read
18. Szpatuła 310mm Hendi 563328 1 pcs Read
19. Szpatuła 315mm Hendi 563342 1 pcs Read
20. Szpatuła 300mm Hendi 563359 1 pcs Read
21. Szpatuła kątowa 150x95mm Hendi 855669 1 pcs Read
22. Szpatuła do ciast 260mm Hendi 523902 2 pcs Read
23. Chochla Hendi 529003 5 pcs Read
24. Chochla 0,05 L 50ml Hendi 540107 2 pcs Read
25. Chochla 430mm Hendi 542606 2 pcs Read
26. Łyżka cedzakowa Hendi 528105 1 pcs Read
27. Łyżka cedzakowa Hendi 541302 1 pcs Read
28. Łyżka cedzakowa Hendi 541203 1 pcs Read
29. Rózga 7 wrzecion 250mm Hendi 532102 1 pcs Read
30. Rózga 8 wrzecion 300mm Hendi 510100 1 pcs Read
31. Rózga 7 wrzecion 200ml Hendi 532003 1 pcs Read
32. Rózga 12 wrzecion 400mm Hendi 511749 1 pcs Read
33. Sito do mąki 410mm Hendi 637838 1 pcs Read
34. Sito do bułki tartej Hendi 637814 1 pcs Read
35. Sito kuchenne metalowe Fi 125mm Hendi 646205 - #2 1 pcs Read
36. Sito kuchenne Fi 25 cm 250mm Hendi 637791 - #2 1 pcs Read
37. Wózek transportowy z blatem 6xG/N Gastrro 00016384 1 pcs Read
38. Blacha do pizzy 600x400x25mm Hendi 808276 6 pcs Read
39. Stojak kuchenny na 6 desek Haccp Hendi 826201 1 pcs Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wyposażenie gastronomiczne "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...