Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-03-15

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

NIP: 8660001369

Osoba kontaktowa:

Urszula Górniak

tel:

e-mail: urszula.gorniak@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z38/227975

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:


Usługa kompleksowej  regeneracji 10 kpl. palników do cięcia i spawania  marki Pomet "PU-242A" oraz 10 kpl. reduktorów gazów technicznych zlokalizowanych na  terenie Zakładu Górniczego w Osieku.

Kryteria formalne:

Transport po stronie dostawcy

Forma płatności : przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej wystawionej faktury do Zamawiającego

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Postępowanie odbywać się będzie dwu etapowo- oferta i aukcja elektroniczna

W sprawach technicznych - Adam Kwiatkowski tel.: 726 180 008

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Usługa regeneracji 10 kpl. palników do cięcia i spawania oraz 10 kpl. reduktorów gazów technicznych zlokalizowanych na terenie Zakładu Górniczego w Osieku. 1 US Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Usługa regeneracji 10 kpl. palników do cięcia i spawania oraz 10 kpl. reduktorów gazów technicznych zlokalizowanych na terenie Zakładu Górniczego w Osieku."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.