Enquiry creation date: 2019-03-15

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

Tax Identification Number: 8660001369

Contact person:

Urszula Górniak

Phone:

e-mail: urszula.gorniak@grupaazoty.com

Enquiry No. Z38/227975

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:


Usługa kompleksowej  regeneracji 10 kpl. palników do cięcia i spawania  marki Pomet "PU-242A" oraz 10 kpl. reduktorów gazów technicznych zlokalizowanych na  terenie Zakładu Górniczego w Osieku.

Kryteria formalne:

Transport po stronie dostawcy

Forma płatności : przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej wystawionej faktury do Zamawiającego

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Postępowanie odbywać się będzie dwu etapowo- oferta i aukcja elektroniczna

W sprawach technicznych - Adam Kwiatkowski tel.: 726 180 008

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Usługa regeneracji 10 kpl. palników do cięcia i spawania oraz 10 kpl. reduktorów gazów technicznych zlokalizowanych na terenie Zakładu Górniczego w Osieku. 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Usługa regeneracji 10 kpl. palników do cięcia i spawania oraz 10 kpl. reduktorów gazów technicznych zlokalizowanych na terenie Zakładu Górniczego w Osieku."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...