Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-11

Zakłady Azotowe Chorzów S.A

Narutowicza 15

41-503 Chorzów

NIP: 6270011643

Osoba kontaktowa:

Halina Wolny

tel:

e-mail: halina.wolny@azotychorzow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z40/252244

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na następujące gazy techniczne:

1. Acetylen – ilość 8 butli

2. Argon butla 8l – ilość 3 butle

3. Argon butla 50l – ilość 7 butli

4. Tlen butla 50l – ilość 10 butli

5. Azot sprężony butla 10l – ilość 6 butli

6. Azot sprężony butla 50l – ilość 2 butle

Jest to nasze zapotrzebowanie roczne w przybliżeniu.

Proszę również o ofertę na dzierżawę butli.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Acetylen 8 ST Czytaj
2. argon 8l 3 ST Czytaj
3. argon 50l 7 ST Czytaj
4. tlen 50l 10 ST Czytaj
5. azot sprężony 10l 6 ST Czytaj
6. azot sprężony 50l 3 ST Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Termin płatności - 10%
  3. Termin realizacji - 10%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego " Zakup i dostawa; Acetylen ilość 8 butli, Argon butla 8l – ilość 3 butle, Argon butla 50l – ilość 7 butli, Tlen butla 50l – ilość 10 butli, Azot sprężony butla 10l – ilość 6 butli , Azot sprężony butla 50l – ilość 2 butle"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...