Enquiry creation date: 2019-02-11

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Contact person:

Jolanta Antczak

Phone:

e-mail: jolanta.antczak@grupaazoty.com

Enquiry No. Z147/197781/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:


Szanowni Państwo!


Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup Gniazd komputerowych i kabli, zawartego w załączonym zestawieniu i zaprasza do składania ofert.
Dodatkowe informacje:


Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00


Pani Jolanta Antczak – kontakt: tel.: +48 77 4812354, fax: +48 77 4812360


Oferta powinna zawierać:


- cenę jednostkową,


- termin ważności oferty 30 dni,


- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,


- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,


- warunki płatności – przelew 30 dni po dostawie,


- warunki gwarancji,


-specyfikację produktu wraz z załączoną ofertą


- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.


Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.netProducts:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Gniazda komputerowe i kable 26 ST spec-gniazda.xlsx
Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa gniazd komputerowych i kabli w ilości 26 sztuk"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...