Enquiry creation date: 2019-02-11

CIECH SA

Wspólna 62

00-684 Warszawa

Tax Identification Number: 1180019377

Contact person:

Magdalena Górna

Phone:

e-mail: magdalena.woloszyn@ciechgroup.com

Enquiry No. Z222/214205

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://ciech.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem postepowania jest zakup i dostawa do CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu:

1. Pokład przesiew Pro-line 15x15 300x1000
2. SITO 1800X750/OCZKO 55/71/GR.SITA 60,0 SITA Z GUMY WZMOCNIONE RAMĄ STALOWĄ 1800X750/OCZKO 55/71/GR.SITA 60,0

Dostarczane elementy będą fabrycznie nowe, bez śladów używania, będą posiadały niezbędne atesty i certyfikaty wskazanego producenta.

Nie dopuszcza się, aby oferta dotyczyła elementów regenerowanych. Przy dostawie nastąpi bezwzględna weryfikacja.

Baza dostawy: DDP Inowrocław  (Magazyn Techniczny, ul. Fabryczna , 88-101 Inowrocław)

W ofercie proszę uwzględnić termin realizacji usługi oraz warunki gwarancji.

Wszelkie wątpliwości proszę kierować w formie pytania wyłącznie poprzez platformę LOGINTRADE.

Wymagane jest uzupełnienie części merytorycznej oferty, gdzie proszę o umieszczanie tylko specyfikacji technicznej/parametrów oraz terminu realizacji- bez cen.

Po uzupełnieniu części merytorycznej dozwolone jest załączanie plików z oferta (które zawierają ceny).

Natomiast cześć handlowa zawiera pole, w którym konieczne jest umieszczenie ceny.

W przypadku, kiedy w CZESC MERYTORYCZNA nie będzie właściwie uzupełniona lub będą w niej widniały ceny, oferta zostanie odrzucona.

Proszę w ofercie uwzględnić opublikowane na stronie ciech.com OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TECHNICZNYCH GRUPY CIECH S.A.

http://ciechgroup.com/fileadmin/170118_OWZT_-_Ogolne_Warunki_Zakupow_Technicznych.pdf

Bez ich akceptacji oferta nie będzie rozpatrywana.

MILCZENIE NIE MOZE BYC TRAKTOWANE JAKO PRZYJECIE OFERTY.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny, nie rozpatrywania oferty złożonej po terminie, odstąpienie od wybrania oferty w każdej

chwili bez podania przyczyny, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, bądź uznania, ze konkurs ofert nie został rozstrzygnięty bez podania uzasadnienia.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Pokład przesiew Pro-line 15x15 300x1000 16 pcs Read
2. SITO 1800X750/OCZKO 55/71/GR.SITA 60,0 3 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Delivery time: days - 10%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "2019_CSP_0276_Zakup elementów rezerwowych na przesiewacz kamienia wapiennego "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...