Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-11

Zakłady Azotowe Chorzów S.A

Narutowicza 15

41-503 Chorzów

NIP: 6270011643

Osoba kontaktowa:

Halina Wolny

tel:

e-mail: halina.wolny@azotychorzow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z39/252244

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

I zwracam się z uprzejmą prośba o przesłanie oferty cenowej na filtr gazu WGF3001X z uszczelkami. Nasze zapotrzebowanie – 10 szt. Oferta powinna zawierać warunki płatności warunki dostawy (ewentualny koszt), termin realizacji.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Wkład filtra gazu WGF3001X z uszczelkami 10 ST Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 85%
  2. Termin płatności - 15%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa wkładu filtra gazu WGF3001X z uszczelkami do wózka widłowego z uszczelkami - 10 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...