Enquiry creation date: 2019-02-11

LOTOS Terminale S.A.

ul. Łukasiewicza 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

Tax Identification Number: 6520005136

Contact person:

Maciej Borgieł

Phone:

e-mail: maciej.borgiel@lotosterminale.pl

Enquiry No. Z45/210836

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

LOTOS Terminale S.A. (zwana dalej „Zamawiającym”) z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach 43-502, przy ul. Łukasiewicza 2, zaprasza Dostawców do złożenia oferty w procesie wyboru kontrahenta na ="#000000">„Remont rozdzielnic elektrycznych zewnętrznych R0-1, R-162, R-163, R-165, R-166, R-167, R-31/3 na Terenie Oddziału Terminal Czechowice (VC) – LOTOS Terminale S.A.”

Szczegóły postępowania zostały załączone w dokumentach dostępnych po zalogowaniu się na Platformę Logintrade:

- Zapytanie ofertowe nr 2019/LT/VC_01

Pytania należy zadawać tylko poprzez platformę zakupową. Termin zadawania pytań upływa w dniu 27.02.2019 r. godz. 11:00.

Pytania można zadawać wyłącznie po udziale potencjalnego oferenta w wizji lokalnej.

Udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy.

Przeprowadzenie wizji lokalnej jest możliwe w dniach od 12.02.2019 r. do 26.02.2019 r. w godz. 7:00 do 12:00. Termin spotkania należy uzgadniać poprzez platformie Logintrade.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. „Remont rozdzielnic elektrycznych zewnętrznych R0-1, R-162, R-163, R-165, R-166, R-167, R-31/3 na Terenie Oddziału Terminal Czechowice (VC) – LOTOS Terminale S.A.” 1 pcs Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "„Remont rozdzielnic elektrycznych zewnętrznych R0-1, R-162, R-163, R-165, R-166, R-167, R-31/3 na Terenie Oddziału Terminal Czechowice (VC) – LOTOS Terminale S.A.”"

Item Question title Date of question Status
1. Pytania do zapytania ofertowego 2019-02-21 19:44


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...