Enquiry creation date: 2019-02-11

COBEX Polska Sp. z o.o.

Piastowska 29

47-400 Racibórz

Tax Identification Number: 6390003994

www.cobexgroup.com

Contact person:

Małgorzata Rosiek

Phone:

e-mail: malgorzata.rosiek@cobexgroup.com

Enquiry No. Z1545/59272

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://cobex.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty .

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu ul. Węgierska 188.Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze.

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają:


 1. Przekazane materiał jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

 3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

 4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie COBEX.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

 7. COBEX nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonanie demontażu filtrów koksowych wraz z wykonaniem nowych przyłączy do kolektora spalin wg załacznika do zapytania ofertowego. Zakres zadania dla demontażu filtrów koksowych(poglądowy rysunek filtra w załączniku),1. Należy uwzględnić sekwencyjne wykonanie zadania, zaczynając od filtru nr. 22. Demontaż należy prowadzić nie naruszając istniejących tras kablowych; 3. Należy przewidzieć wykorzystanie dźwigu oraz zamontowanej na konstrukcji suwnicy pomostowej (udźwig 2t); 4. Zadanie obejmuje również demontaż orurowania towarzyszącego instalacji filtracyjnej wraz ze zbiornikiem smoły. Zakres do wykonania nowych przyłaczy: 1. Zaślepienie kołnierza łaczącego odcinki rur kolektora 9bl. gr.min.10mm) - praca na wyłączonej instalacji (podcisneinie); 2. Demonaż odseparowanej częsci kolektora (wysokość kolektora ok. 9 m), 3. Czyszczenie z pozostałosci poprodukcyjnych oraz piaskowanie i malowanie całości konstrukcji ; 4. Wykoanie wpalenia we wskazanych miejscach odcinków przyłączeniowych rur zakończonych kołnierzami; Parametry porzyłaczy rurowych(orientacyjnie): srednica wewnętrzna rury ok.1250mm; grubość ścianki ok. 10mm; wymiary kołnierza - do uzgodnienia; sposób zaślepienia: blacha zaślep[aijąca 10mm; odległość kołnierza od srednicy kolektora ok.2m. 5. Montaż wykoanej konstrukcji; 6. Należy uwzględnić dwuetapowe wykoanie robót w uzgodnieniu z Zamawiającym. Klasa wykoania konstrukcji : EXX2; poziom niezgodności spawalniczych: C (wg EN ISO 5817). Powłoki malarskie : stopień jakości przygotowania powierzchni malarskich P1 wg EN ISO 12944) - katergoria korozyjnosci C3; metoda przygotowania powierzchni malarskich : Sa2 (obróbka strumieniowo ścierna wh PN EN ISO 8501-1; Farba epoksydowa Fontecoat EP 50 producent Tikkurilla (lub zamiennik) grubość 120 mikrom; Inne uwarunkowania: 1.Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.Dla określenia miejsca wpalenia przyłączy do kolektora spalin należy uwzględnić konieczność weryfikacjiwymiarów na istniejącym rurociągu – obsługa geodezyjna po stronie wykonawcy;Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.Należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonywanych prac,Utylizacja złoża koksowego po stronie ZamawiającegoZłom stalowy należy przekazać Inwestorowi. Wizja lokalna na obiekcie – po uzgodnieniu terminu telefonicznieTermin realizacji zadania: do ustalenia (przewidywany okres od 03.2019 do 05.2020)Osoby do kontaktu:Marcin Kaczwiński tel. 695 745 081 Marcij Ujwary tel. 695 745 036. 1 Liter per 100 km Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

 1. Price - 80%
 2. Delivery date - 5%
 3. Warranty - 10%
 4. Experience - 5%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Nowy Sącz - wykonanie demontażu filtrów koksowych wraz z wykonaniem nowych przyłączy do kolektora spalin "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...