Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-11

Perła - Browary Lubelskie S.A.

ul. Bernardyńska 15

20-950 Lublin

NIP: 7120103404

Osoba kontaktowa:

Magdalena Partyka

tel:

e-mail: magdalena.partyka@biuro.perla.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z292/197077

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy przetarg na odsprzedaż wózków widłowych wycofanych z użytku  Spółki Perła Browary Lubelskie.

Osoba kontaktowa: Arkadiusz Świerszcz Arkadiusz.swierszcz@biuro.perla.pl,

Osoby zainteresowane zapraszam na wizję lokalną:

środa  13.02.2019 roku godzina 09.00-10.00

czwartek 14.02.2019 roku godzina 09.00-10.00

Wizja lokalna odbędzie się przy ul. Tokarska 2, 20-210 Lublin

Opinia biegłego rzeczoznawcy zostanie udostępniona podczas wyznaczonych wizji lokalnych.

W treści oferty proszę podać swoje dane kontaktowe, zaakceptować warunki formalne oraz regulamin platformy który znajda Państwo pod linkiem:

https://perla.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html , podać proponowana cenę zakupu na wybrany model. Zastrzegamy wybór oferty z najwyższą przedstawiona ceną w kwocie netto.

Uczestnik Postępowania zobowiązany jest na własny koszt zapoznać się z aktualnym stanem technicznym licytowanego Przedmiotu Postepowania przed przystąpieniem do złożenia oferty. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż opinie techniczne rzeczoznawców dokonywane są w warunkach parkingowych a nie warsztatowych.

Przedmioty Postępowania oferowane w Postepowaniu nie są objęte gwarancją, ani nie jest na nie udzielana gwarancja Sprzedawcy.

W uwagach przy danym produkcie po naciśnięcie opcji „czytaj” jest wpisana kwota minimalna oraz szczegóły dotyczące roku produkcji.

Pozdrawiam,

Magdalena Partyka

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Linde 16/H2X350S03994 1 szt. Czytaj
2. Linde 16/H2X350T00497 1 szt. Czytaj
3. Linde H25T-01 /H2X392A02293 1 szt. Czytaj
4. Linde H25T-01/ H2X392C00244 1 szt. Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Sprzedaż wózków widłowych"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.