Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

RAFAKO S.A.

Łąkowa 33

47-400 Racibórz

NIP: 639-000-17-88

www.rafako.com.pl

Osoba kontaktowa:

Jacek Stanko 

tel: (+48) 32 410 10 16

e-mail: jacek.stanko@rafako.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z264/33381

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dzień dobry 

Proszę o ofertę na cykliczne czyszczenie sieci kanalizacyjno-burzowej na poniższych warunkach: 

1. Lokalizacja (adres): RAFAKO S.A, Zakład Produkcyjny Wyry, ul. Pszczyńska 167 b, 43-175 Wyry,  

2. Zakres usługi obejmuje m.in.: dojazd na miejsce, czyszczenie, przeglądu ww. sieci i powrót. W przypadku pytań dot. zakresu, lub zainteresowania wizją lokalą proszę o kontakt z p. Piotrem Żabą, tel.:664-427-311.  

3. Termin realizacji: sukcesywnie od stycznia 2019 do grudnia 2019r. Przyjazd planowo raz na 2 miesiące (łącznie 6 razy). 

4. Proszę o podanie stawki za jeden przyjazd w zakresie jak w ww. pkt.2. Stawka ta musi obejmować koszty: dojazdu i powrotu, czyszczenia i przeglądu. Stawka ta nie powinna obejmować kosztów usuwania awarii. 

5. W przypadku awarii Wykonawca przedstawi RAFAKO S.A. kosztorys naprawy wraz z terminem usunięcia usterki, w oparciu o który RAFAKO S.A. podejmie decyzję o zakresie, terminie i cenie naprawienia awarii. RAFAKO S.A. zastrzega sobie prawo wyboru firmy naprawiającej ww. awarię. Rozliczenie awarii w ramach oddzielnych zamówień. 

Proszę o odpowiedź do 18.01.2019 na mój e-mail: jacek.stanko@rafako.com.pl 

Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty. 

Z poważaniem 

Jacek Stanko
 

"RAFAKO" S.A.
ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz
WH42 - Sekcja Zakupów Materiałów Hutniczych i Pomocniczych
tel.: +48 32/410-10-16, e-mail: jacek.stanko@rafako.com.pl 


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Czyszczenie sieci kanalizacyjno-burzowej 1 usługa Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na okresowe czyszczenie sieci kanalizacyjno-burzowej w RAFAKO S.A. Wyry"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...