Enquiry creation date: 2019-01-11

RAFAKO S.A.

Łąkowa 33

47-400 Racibórz

Tax Identification Number: 639-000-17-88

www.rafako.com.pl

Contact person:

Jacek Stanko 

Phone: (+48) 32 410 10 16

e-mail: jacek.stanko@rafako.com.pl

Enquiry No. Z264/33381

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dzień dobry 

Proszę o ofertę na cykliczne czyszczenie sieci kanalizacyjno-burzowej na poniższych warunkach: 

1. Lokalizacja (adres): RAFAKO S.A, Zakład Produkcyjny Wyry, ul. Pszczyńska 167 b, 43-175 Wyry,  

2. Zakres usługi obejmuje m.in.: dojazd na miejsce, czyszczenie, przeglądu ww. sieci i powrót. W przypadku pytań dot. zakresu, lub zainteresowania wizją lokalą proszę o kontakt z p. Piotrem Żabą, tel.:664-427-311.  

3. Termin realizacji: sukcesywnie od stycznia 2019 do grudnia 2019r. Przyjazd planowo raz na 2 miesiące (łącznie 6 razy). 

4. Proszę o podanie stawki za jeden przyjazd w zakresie jak w ww. pkt.2. Stawka ta musi obejmować koszty: dojazdu i powrotu, czyszczenia i przeglądu. Stawka ta nie powinna obejmować kosztów usuwania awarii. 

5. W przypadku awarii Wykonawca przedstawi RAFAKO S.A. kosztorys naprawy wraz z terminem usunięcia usterki, w oparciu o który RAFAKO S.A. podejmie decyzję o zakresie, terminie i cenie naprawienia awarii. RAFAKO S.A. zastrzega sobie prawo wyboru firmy naprawiającej ww. awarię. Rozliczenie awarii w ramach oddzielnych zamówień. 

Proszę o odpowiedź do 18.01.2019 na mój e-mail: jacek.stanko@rafako.com.pl 

Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty. 

Z poważaniem 

Jacek Stanko
 

"RAFAKO" S.A.
ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz
WH42 - Sekcja Zakupów Materiałów Hutniczych i Pomocniczych
tel.: +48 32/410-10-16, e-mail: jacek.stanko@rafako.com.pl 


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Czyszczenie sieci kanalizacyjno-burzowej 1 services Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na okresowe czyszczenie sieci kanalizacyjno-burzowej w RAFAKO S.A. Wyry"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...