Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL8730013812

Osoba kontaktowa:

Ewa Dubarek

tel: 48-14-6330682 wew. 32

e-mail: ewa.dubarek@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z54/220861

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zakup wraz z dostawą surowca : Glikol neopentylowy NPG nr CAS: 126-30-7 w ilości 1 000 kg


Opakowanie: worki po 25 kg

Warunek konieczny: Cechą glikolu neopentylowego w formie płatków jest częściowe / powolne łączenie się w bryłę w opakowaniu, jednakże, nie dopuszcza się dostawy zbrylonego towaru ( za wyjątkiem częściowego zbrylenia dolnych partii na palecie z uwagi na nacisk powodowany ładunkiem)

Miejsce dostawy: oddział Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o., ul. Mostowa 30H, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Termin dostawy: do 05.02.2019 r.

Do oferty należy załączyć kartę charakterystyki surowca.


Przewidywany termin Aukcji elektronicznej będący kolejnym etapem postępowania: 21.01.2019 r. godz. 11.00

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Glikol neopentylowy CAS: 126-30-7 1000 KG Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup wraz z dostawą Glikol neopentylowy NPG (CAS:126-30-7) w ilości 1000 kg"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...