Enquiry creation date: 2019-01-11

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8730013812

Contact person:

Ewa Dubarek

Phone: 48-14-6330682 wew. 32

e-mail: ewa.dubarek@grupaazoty.com

Enquiry No. Z54/220861

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zakup wraz z dostawą surowca : Glikol neopentylowy NPG nr CAS: 126-30-7 w ilości 1 000 kg


Opakowanie: worki po 25 kg

Warunek konieczny: Cechą glikolu neopentylowego w formie płatków jest częściowe / powolne łączenie się w bryłę w opakowaniu, jednakże, nie dopuszcza się dostawy zbrylonego towaru ( za wyjątkiem częściowego zbrylenia dolnych partii na palecie z uwagi na nacisk powodowany ładunkiem)

Miejsce dostawy: oddział Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o., ul. Mostowa 30H, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Termin dostawy: do 05.02.2019 r.

Do oferty należy załączyć kartę charakterystyki surowca.


Przewidywany termin Aukcji elektronicznej będący kolejnym etapem postępowania: 21.01.2019 r. godz. 11.00

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Glikol neopentylowy CAS: 126-30-7 1000 KG Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup wraz z dostawą Glikol neopentylowy NPG (CAS:126-30-7) w ilości 1000 kg"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...