Enquiry creation date: 2019-01-11

Mondi Świecie

Bydgoska 1

86-100 Świecie

Tax Identification Number: 5590000505

Contact person:

Jacek Kuczyński

Phone:

e-mail: jacek.kuczynski@mondigroup.com

Enquiry No. Z13/111432/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Proszę o przedstawienie oferty dotyczącej „Wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych na terenie bocznicy kolejowej Mondi Świecie S.A. dla 53 przejazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim winny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744).”

PROSZE W KWESTIACH TECHNICZNYCH O KONTAKT Z : Andrzej Lisowski , tel. 692 217 266 , EMAIL: Andrzej.Lisowski@mondigroup.com


Proszę także zapoznać się z Zasadami dla Dostawców Usług obowiązującymi w Mondi Swiecie, które są kluczowe i stanowią załączniki do ewentualnej przyszłej umowy.Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych na terenie bocznicy kolejowej Mondi Świecie S.A. 1 services Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych na terenie bocznicy kolejowej Mondi Świecie S.A. "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...