Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Mondi Świecie

Bydgoska 1

86-100 Świecie

NIP: 5590000505

Osoba kontaktowa:

Jacek Kuczyński

tel:

e-mail: jacek.kuczynski@mondigroup.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z13/111432/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Proszę o przedstawienie oferty dotyczącej „Wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych na terenie bocznicy kolejowej Mondi Świecie S.A. dla 53 przejazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim winny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744).”

PROSZE W KWESTIACH TECHNICZNYCH O KONTAKT Z : Andrzej Lisowski , tel. 692 217 266 , EMAIL: Andrzej.Lisowski@mondigroup.com


Proszę także zapoznać się z Zasadami dla Dostawców Usług obowiązującymi w Mondi Swiecie, które są kluczowe i stanowią załączniki do ewentualnej przyszłej umowy.Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych na terenie bocznicy kolejowej Mondi Świecie S.A. 1 usługa Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych na terenie bocznicy kolejowej Mondi Świecie S.A. "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...