Enquiry creation date: 2019-01-11

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Contact person:

Andrzej Bernach

Phone:

e-mail: andrzej.bernach@grupaazoty.com

Enquiry No. Z116/225159

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Zainteresowani jesteśmy zakupem Lokomotywy spalinowej sześcioosiowej o mocy powyżej 2900 KM, z terminem realizacji czerwiec/lipiec 2019 roku - szczegółowe warunki zawarte są w SIWZ (załącznik)

Postępowanie dwuetapowe - zebranie ofert - na platformie zakupowej z jednoczesnym przesłaniem kompletnej podpisanej oferty w zaklejonej kopercie z zaznaczeniem numeru i tytułu postępowania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w ciągu 3 dni od daty zakończenia postępowania. Wybrane Firmy zostaną zaproszone do podjęcia negocjacji.

W sprawach technicznych osobami do kontaktu pozostają Panowie: Rafał Derus - email: rafal.derus@grupaazoty.com    tel. 691 112 257
                                                                                                Marcin Iwanek - email: marcin.iwanek@grupaazoty.com   tel. 605 031 147

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

                                                                                               

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Zakup lokomotywy spalinowej 1 ST Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup Lokomotywy spalinowej "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...