Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Janukowicz-Tysiąc

tel:

e-mail: katarzyna.janukowicz-tysiac@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z93/108427

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z warunkami niniejszego postępowania.

Przedmiotem zapytania są rury ASTM A106 Gr. B z udarnością w -29 St. C z wynikiem min. 27 J (dla poz. 1 i 2).

W ofercie handlowej powinny znaleźć się następujące informacje:

- ceny netto w PLN,

- koszty dodatkowe :dostawa do Grupy LOTOS S.A., atesty 3.1 - ujęte w cenie materiału,

W ofercie merytorycznej  powinny znaleźć się następujące informacje:

- termin dostawy - możliwie najszybszy (2 tyg.)

- długości handlowe oraz ich ilość,

- wymagana ważność oferty: 30 dni.

Ewentualne pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem, prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade.

Niespełnienie warunków zapytania może być przyczyną odrzucenia oferty.

WYROBY HUTNICZE MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE W SPOSÓB TRWAŁY, POZWALAJĄCY NA JEDNOZNACZNE ZIDENTYFIKOWANIE MATERIAŁU, WYTWÓRCY ORAZ NUMERU WYTOPU ZGODNEGO Z ATESTEM 3.1.

Dziękuje,

Katarzyna Janukowicz-Tysiąc
Dział Zakupu Materiałów


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. RURA 3/8"X2,31 A106 Gr.B (-29) 30 mb Czytaj
2. RURA 3"X5,5 A106 Gr.B (-29) 60 mb Czytaj
3. RURA 4"X6,0 A106 Gr.B 60 mb Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "RURY A106 Gr. B"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...