Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

NIP: 8660001369

Osoba kontaktowa:

Beata Wawrzyk

tel:

e-mail: beata.wawrzyk@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z239/227972

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zakup i dostawa wentylatorów WP-25/1.0 Z SILN. 7.5 KW
napęd bezpośredni, obudowa i podest wentylatora wykonana z blachy nierdzewnej 1H18N9T w ilości 2 szt.

Kryteria formalne:
Transport po stronie dostawcy
Miejsce dostawy: Kopalnia Siarki Osiek ; 28-221 Osiek
Forma płatności - Przelew minimum 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

Kryteria oceny:
Cena - 90%
Termin dostawy - 10%

Termin składania ofert: 21.01.2019r. do godz. 10.00

w sprawach technicznych - Robert Kurgan - tel. 726 440 101

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. WENTYLATOR WP-25/1.0 Z SILN. 7.5 KW 2 ST Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 90%
  2. Termin dostawy - 10%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa wentylatorów WP25/1 w ilości 2 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...