Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-12-06

DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o.

Polna 26/74

87-800 Włocławek

NIP: 7010305673

Osoba kontaktowa:

Łukasz Czajkowski

tel: +48 544128288

e-mail: l.czajkowski@drumet.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z158/232709/aktualizacja1

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Witam,

Poszukujemy firm/y do stałej współpracy w zakresie utrzymania ruchu urządzeń dźwignicowych, bram automatycznych, zgrzewarek i zaostrzarek.
Szczegóły:

1. Zakres prac dotyczących urządzeń dźwignicowych:

a. wykonywanie przeglądów zgodnie z przepisami Ustawy o Dozorze Technicznym i przepisów z nią związanych oraz DTR urządzeń technicznych

wymienionych w załączniku nr 2 do umowy;

b. usuwanie awarii w/w urządzeń;

c. prowadzenie dla w/w urządzeń dokumentów w postaci:

- książek rewizji dźwignicy,

- książek eksploatacji urządzenia,

- dzienników badania liny;

d. przegotowywanie w/w urządzeń do badań zwyczajnych , nadzwyczajnych i kontrolnych prowadzonych przez UDT;

e. wykonywanie niezbędnych pomiarów elektrycznych i sporządzanie odpowiednich protokołów;

f. uczestniczenie w badaniach urządzeń prowadzonych przez inspektorów UDT;

g. zgłaszanie w UDT i uzgadnianie terminów badań urządzeń po naprawie;

h. wydawanie zaleceń i wskazówek użytkownikom dotyczących przepisów Ustawy o Dozorze Technicznym;

i. zapewnienie materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w/w urządzeń, a nie znajdujących się na Magazynie Technicznym Zlecającego;

j. zgłaszanie propozycji modernizacji zmierzających do zwiększenia niezawodności pracy w/w urządzeń oraz poprawy bezpieczeństwa pracy.

k. raportowanie w formie elektronicznej

2. Zakres prac dotyczący bram automatycznych;

a. wykonywanie przeglądów urządzeń (bramy rogatki) technicznych wymienionych w załączniku nr 3 do umowy;

b. bieżącym usuwaniu awarii w/w urządzeń;

c. prowadzenie rejestru napraw w/w urządzeń;

d. wykonywanie niezbędnych pomiarów elektrycznych i sporządzanie odpowiednich protokołów;

e. zapewnienie materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w/w urządzeń, a nie znajdujących się na Magazynie Technicznym Zlecającego;

f. zgłaszanie propozycji modernizacji zmierzających do zwiększenia niezawodności pracy w/w urządzeń oraz poprawy bezpieczeństwa pracy.

g. raportowanie w formie elektronicznej

3. Zakres prac dotyczących napraw zgrzewarek i zaostrzarek:

a. czyszczenie szczęk mocujących i nakładek dociskowych;

b. oczyszczanie części dostępnych zgrzewarek z nagromadzonej zendry i kurzu;

c. wymiana przewodu zasilającego;

d. wymiana wtyczek;

e. wymiana szczęk;

f. wymiana transformatora (zgrzewarki);

g. wymiana wyłącznika głównego;

h. wymiana przełącznika zaczepów;

i. wymiana silnika (zaostrzarki);

j. wymiana bądź naprawa elementów sterowniczych.

k. raportowanie w formie elektronicznej.


Informacje dotyczące posiadanych urządzeń znajdują się w załącznikach.

Zapraszam do kontaktu.

Wybrane firmy zaprosimy na spotkanie u nas w firmie w celu omówienia szczegółów współpracy.


Pozdrawiam

Łukasz Czajkowski

Specjalista ds. Zakupów/ Purchasing Specialist

e-mail: l.czajkowski@drumet.pl


T: +48 54 412 82 88 | F: +48 54 412 80 20 | M: +48 697 03 77 62

Website:www.drumet.pl Corporate website:www.wirecoworldgroup.comPytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Współpraca w zakresie utrzymania ruchu urządzeń dźwignicowych, bram automatycznych, zgrzewarek i zaostrzarek."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...