Enquiry creation date: 2018-12-06

DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o.

Polna 26/74

87-800 Włocławek

Tax Identification Number: 7010305673

Contact person:

Łukasz Czajkowski

Phone: +48 544128288

e-mail: l.czajkowski@drumet.pl

Enquiry No. Z158/232709/aktualizacja1

Enquiry title

Enquiry contents:

Witam,

Poszukujemy firm/y do stałej współpracy w zakresie utrzymania ruchu urządzeń dźwignicowych, bram automatycznych, zgrzewarek i zaostrzarek.
Szczegóły:

1. Zakres prac dotyczących urządzeń dźwignicowych:

a. wykonywanie przeglądów zgodnie z przepisami Ustawy o Dozorze Technicznym i przepisów z nią związanych oraz DTR urządzeń technicznych

wymienionych w załączniku nr 2 do umowy;

b. usuwanie awarii w/w urządzeń;

c. prowadzenie dla w/w urządzeń dokumentów w postaci:

- książek rewizji dźwignicy,

- książek eksploatacji urządzenia,

- dzienników badania liny;

d. przegotowywanie w/w urządzeń do badań zwyczajnych , nadzwyczajnych i kontrolnych prowadzonych przez UDT;

e. wykonywanie niezbędnych pomiarów elektrycznych i sporządzanie odpowiednich protokołów;

f. uczestniczenie w badaniach urządzeń prowadzonych przez inspektorów UDT;

g. zgłaszanie w UDT i uzgadnianie terminów badań urządzeń po naprawie;

h. wydawanie zaleceń i wskazówek użytkownikom dotyczących przepisów Ustawy o Dozorze Technicznym;

i. zapewnienie materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w/w urządzeń, a nie znajdujących się na Magazynie Technicznym Zlecającego;

j. zgłaszanie propozycji modernizacji zmierzających do zwiększenia niezawodności pracy w/w urządzeń oraz poprawy bezpieczeństwa pracy.

k. raportowanie w formie elektronicznej

2. Zakres prac dotyczący bram automatycznych;

a. wykonywanie przeglądów urządzeń (bramy rogatki) technicznych wymienionych w załączniku nr 3 do umowy;

b. bieżącym usuwaniu awarii w/w urządzeń;

c. prowadzenie rejestru napraw w/w urządzeń;

d. wykonywanie niezbędnych pomiarów elektrycznych i sporządzanie odpowiednich protokołów;

e. zapewnienie materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w/w urządzeń, a nie znajdujących się na Magazynie Technicznym Zlecającego;

f. zgłaszanie propozycji modernizacji zmierzających do zwiększenia niezawodności pracy w/w urządzeń oraz poprawy bezpieczeństwa pracy.

g. raportowanie w formie elektronicznej

3. Zakres prac dotyczących napraw zgrzewarek i zaostrzarek:

a. czyszczenie szczęk mocujących i nakładek dociskowych;

b. oczyszczanie części dostępnych zgrzewarek z nagromadzonej zendry i kurzu;

c. wymiana przewodu zasilającego;

d. wymiana wtyczek;

e. wymiana szczęk;

f. wymiana transformatora (zgrzewarki);

g. wymiana wyłącznika głównego;

h. wymiana przełącznika zaczepów;

i. wymiana silnika (zaostrzarki);

j. wymiana bądź naprawa elementów sterowniczych.

k. raportowanie w formie elektronicznej.


Informacje dotyczące posiadanych urządzeń znajdują się w załącznikach.

Zapraszam do kontaktu.

Wybrane firmy zaprosimy na spotkanie u nas w firmie w celu omówienia szczegółów współpracy.


Pozdrawiam

Łukasz Czajkowski

Specjalista ds. Zakupów/ Purchasing Specialist

e-mail: l.czajkowski@drumet.pl


T: +48 54 412 82 88 | F: +48 54 412 80 20 | M: +48 697 03 77 62

Website:www.drumet.pl Corporate website:www.wirecoworldgroup.com


="msonormal">

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Współpraca w zakresie utrzymania ruchu urządzeń dźwignicowych, bram automatycznych, zgrzewarek i zaostrzarek."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...