Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-12-06

Alchemia S.A.

ul.Jagiellońska 76

03-301 Warszawa

NIP: 7470006096

www.alchemiasa.pl

Osoba kontaktowa:

Tomasz Bula

tel:

e-mail: t.bula@alchemiasa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z1633/134548

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dostawa do -41-506 Chorzów -magazyn centralny wjazd od ulicy żelaznej 36 brama nr 4.
Transport i materiały po stronie wykonawcy.
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Pan Mirosław Łuczak tel. 694 428 120.

Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez naszych klientów, kontrahentów i ich pracowników oraz inne osoby kontaktujące się z nami jest ALCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ALCHEMIA Spółka Akcyjna dostępne są na stronie internetowej Spółki – http://alchemiasa.pl/grupa-kapitalowa/rodo


 

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. korpus zew wg rys -PIII-5 p.1 3 szt. Czytaj
2. korpus wew wg rys -PIII-5 p.2 6 szt. Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "korpus zew, wew -ZP/HBT/11/54/2018 -Z1633"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...