Enquiry creation date: 2018-12-04

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

Tax Identification Number: 8120005470

Enquiry No. Z193/261609

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://enea-wytwarzanie.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:


Witam serdecznie,

ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu.

Miejsce oraz warunki dostawy:

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice

Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:

tel. (+48) 71 787-35-34, 71 787-37-27, 71 787-37-27

e-mail: helpdesk@logintrade.net

Pozdrawiam,

Karol Kozak

Specjalista ds. Monitoringu Umów

Wydział Realizacji Dostaw i Monitoringu

Tel. (48) 611 58 93, e-mail: karol.kozak@enea.pl


Obowiązek informacyjny dla kontrahenta, osoby fizycznej wskazanej do kontaktu: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.

http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie/pl/.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. SUWMIARKA CYFROWA ABSOLUTE DIGIMATIC, 552-182-10, 0-600MM 1 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. oryginalnej, fabrycznie nowej, nieregenerowanej suwmiarki cyfrowej DIGIMATIC.

2. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową potwierdzającą spełnienie wymagań podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Nie dopuszcza się składania ofert na wyroby równoważne.

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5. Termin dostawy: 31.12.2018 r.

6. Informacja w kwestiach technicznych pan Jacek Gołębiowski tel. 885 651 378

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "ZAKUP I DOSTAWA SUWMIARKI CYFROWEJ DIGIMATIC - KZR - KK.2110.220.2018"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...