Enquiry creation date: 2018-10-30

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Tax Identification Number: 5250009298

Contact person:

Anna Markiewicz

Phone:

e-mail: anna.markiewicz@pitradwar.com

Enquiry No. Z19/135699

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapraszamy do składania ofert na Wykonanie remontu instalacji elektrycznej oraz ogólnobudowlanej w pomieszczeniu nr 404 na III piętrze budynku PIT-RADWAR S.A. w Gdańsku, przy ul. Hallera 233A.

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w Załączniku nr 1 OPZ DP oraz Załączniku nr 2 OPZ RB.

Z wybranym w postępowaniu wykonawcą zostanie podpisana umowa, która stanowi Załącznik nr 3. Prosimy o zgłaszanie uwag do umowy w formie pisemnej na etapie składania oferty.

Wymagamy aby Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę dokonali wizji lokalnej (WARUNEK KONIECZNY). Wizja będzie możliwa w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego - p. Rafałem Matuszewskim lub Krzysztofem Zawrotnym.

Wykonawca udzieli 3 (trzy) letniej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.


Osoby kontaktowe:

Sprawy handlowe   - Anna Markiewicz, tel. 22 540 25 44, anna.markiewicz@pitradwar.com

Sprawy techniczne - Rafał Matuszewski, tel. 58 343 08 82 wew.223, rafal.matuszewski@pitradwar.com

                             Krzysztof Zawrotny,tel. 58 343 08 82 wew.223, krzysztof.zawrotny@pitradwar.com

Sprawy techniczne - branża elektryczna: Robert Kasak, tel. 22 540 22 69, robert.kasak@pitradwar.com


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej oraz ogólnobudowlanej w pomieszczeniu nr 404 na III pietrez budynku PIT-RADWAR S.A. w Gdańsku, przy ul. Hallera 233A. 1 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Postepowanie na wykonanie remontu instalacji elektrycznej oraz ogólnobudowlanej "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...