Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-09-10

COGNOR S.A. oddział Ferrostal Łabędy Gliwice

NIP: 1181234296

Osoba kontaktowa:

Paweł Kawecki

tel: 508 032 695

e-mail: pkawecki@ferrostal.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR F/W18/09/0022

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

proszę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następującej usługi remontowej:

Usługa:

Remont transformatora Typu: TO-1600/15, nr seryjny: 283815, rok produkcji: 1990 o danych:
Sn = 1600 kVA
Uzwojenie GN:
Un = 6,3 +-5% kV
In = 146,6 A
Uzwojenie DN:
Un = 0,525 kV
In = 1760 A
Układ połączeń Yyn0
Napięcie zwarcia: 6,03%

Zakres:
- transport transformatora od zleceniodawcy,
- badnia i pomiary wstępne,
- wstępna analiza oleju (badanie fizykochemiczne) i jego wypompowanie,
- mycie i czyszczenie, a następnie suszenie kadzi transformatora, konserwatora, uzwojeń, rdzenia, przełącznika zaczepów i izolatorów,
- przegląd przełącznika zaczepów,
- przegląd izolatorów i wyprowadzeń,
- wymiana wszystkich uszczelniień kadzi, izolatorów, konserwatora, orurowania oraz korków spustowych i zaworów,
- przegląd kadzi transformatora oraz podwozia,
- ponowny montaż transformatora,
- napełnienie transformatora olejem (po wirowaniu i uzdatnianiu - wariant 1, lub nowym olejem - wariant 2),
- sprawdzenie i konserwacja przekaźnika Buchholza,
- malowanie zewnętrzne transformatora,
- końcowe pomiary i próby potwierdzone protokołami dopuszczającymi do eksploatacji.
- transport transformatora do zleceniodawcy


Oferta powinna zawierać również informację dotyczącą:

- warunków dostawy

- warunków płatności;

- gwarancji;

oraz inne niezbędne informacje mające wpływ na realizację zamówienia.W sprawach technicznych dotyczących remontu silników osobą do kontaktu jest:

- Paweł Karwacki tel. 508 032 694, mail: pkarwacki@ferrostal.com.pl


Z poważaniem

-----
Paweł Kawecki
Specjalista ds. zaopatrzenia
kom. +48 508 032 695

e-mail: pkawecki@ferrostal.com.pl

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach
ul. Zawadzkiego 47
44-109 GliwiceProdukty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Remont transformatora Typu: TO-1600/15, nr seryjny: 283815, rok produkcji: 1990 zgodnie z przekazanym w załączeniu zakresem prac. 1 komplet Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "32336 / Usługa: Remont transformatora Typu: TO-1600/15 - PILNE !"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...