Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-10-18

CIECH SA

Wspólna 62

00-684 Warszawa

NIP: 1180019377

Osoba kontaktowa:

Dawid Redzik

tel:

e-mail: dawid.redzik@ciechgroup.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z232/180045

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://ciech.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa szczeliwa UNIVAL do CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Janikowie.

Proszę nie składać ofert na zamienniki, gdyż nie będą one akceptowane.

Szczeliwo należy dostarczyć w opakowaniach 10 kg.

Dostarczane elementy będą fabrycznie nowe, bez śladów używania, będą posiadały niezbędne atesty i certyfikaty wskazanego producenta.

Nie dopuszcza się, aby oferta dotyczyła elementów regenerowanych. Przy dostawie nastąpi bezwzględna weryfikacja.

Baza dostawy: DDP Janikowo (Magazyn Techniczny, ul. Przemysłowa 30, 88-160 Janikowo).

W ofercie proszę uwzględnić termin realizacji usługi oraz warunki gwarancji.

Wszelkie wątpliwości proszę kierować w formie pytania wyłącznie poprzez platformę LOGINTRADE.

Wymagane jest uzupełnienie części merytorycznej oferty, gdzie proszę o umieszczanie tylko specyfikacji technicznej/parametrów oraz terminu realizacji- bez cen. Po uzupełnieniu części merytorycznej dozwolone jest załączanie plików z ofertą (które zawierają ceny). Natomiast część handlowa zawiera pole, w którym konieczne jest umieszczenie ceny.

W przypadku, kiedy w CZĘŚĆ MERYTORYCZNA nie będzie właściwie uzupełniona lub będą w niej widniały ceny, oferta zostanie odrzucona.

Proszę w ofercie uwzględnić opublikowane na stronie ciech.com OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TECHNICZNYCH GRUPY CIECH S.A.

http://ciechgroup.com/fileadmin/170118_OWZT_-_Ogolne_Warunki_Zakupow_Technicznych.pdf

Bez ich akceptacji oferta nie będzie rozpatrywana.

MILCZENIE NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANE JAKO PRZYJĘCIE OFERTY.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny, nie rozpatrywania oferty złożonej po terminie, odstąpienie od wybrania oferty w każdej chwili bez podania przyczyny, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, bądź uznania, że konkurs ofert nie został rozstrzygnięty bez podania uzasadnienia.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. SZCZELIWO UNIVAL 6323; 25X25 40 kg Czytaj
2. SZCZELIWO UNIVAL 6323 22X22 20 kg Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Termin dostawy: dni kalendarzowe - 19%
  3. Jakość produktu - 1%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "2017/CSP/2146 Zakup i dostaw szczeliwa UNIVAL"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...