Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-10-18

COBEX Polska Sp. z o.o.

Piastowska 29

47-400 Racibórz

NIP: 6390003994

www.cobexgroup.com

Osoba kontaktowa:

Marek Jop

tel: +48 18 4425 241

e-mail: marek.jop@cobexgroup.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z1162/58424

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

chwytak -czerpak elektrohydrauliczny o pojemnosci 2,0m3 i podwieszany do suwnicy na hak nr.5 ,zapiecie na sworzęń demontowany ręcznie zgodnie z zał. wytycznymi dla N.SączaZASTRZEŻENIA :
1.Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3.Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4.Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie SGL Carbon Polska S.A.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytanie (zamówienia).
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.


7.Oferowane materiały których użycie jest ograniczone okresem ważności w dniu składania oferty muszą posiadać  jeszcze co najmniej połowę okresu ważności do użytku ,nie akceptujemy ofert na   dostawy materiałów  z krótszym jak 50%  okresem ważności do użytku  .


7.Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę  muszą być załączone do oferty. 

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. chwytak -czerpak elektrohydrauliczny o pojemnosci 2,0m3 i podwieszany do suwnicy na hak nr.5 ,zapiecie na sworzęń demontowany ręcznie zgodnie z zał. wytycznymi dla N.Sącza 1 Zestaw Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Gwarancja - 10%
  3. Termin dostawy - 10%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "chwytak -czerpak elektrohydrauliczny o pojemnosci 2,0m3 i podwieszany do suwnicy na hak nr.5 ,zapiecie na sworzęń demontowany ręcznie zgodnie z zał. wytycznymi dla N.Sącza"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...