Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-10-18

JZR Sp. z o.o.

Węglowa 4

44-268 Jastrzębie - Zdrój

NIP: 633-19-71-048

www.jzr.pl

Osoba kontaktowa:

Zaopatrzenie JZR

tel:

e-mail: jolkuski@jzr.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z144/3006

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://jzr.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

   Proszę o przedstawienie oferty na:

   ZĘBNIK SŁONECZNY Z 26 KPL-25 MARAT - 1 szt,

   PARA STOŻKOWA Z 11/39 KPL-25 MARAT - 1 kpl,
  
   WAŁ WYDRĄŻONY KPL-25 MARAT - 1 szt.

   Oferta powinna zawierać:

- ceny netto w zł/szt.,

- termin realizacji:  oczekiwany do 3 tygodni od daty otrzymania zamówienia

- referencje (minimum 2) dotyczące przedmiotu przetargu oraz ankieta - w przypadku, gdy firma nie dostarczała materiałów do JZR Sp. z o.o. w 2016/2017r.WYMAGANE DOKUMENTY W FORMIE SKANU, NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES ez@jzr.pl.

UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

1. Kupujący zastrzega sobie prawo korygowania ilości o +/- 15% ogólnej ilości zamawianych elementów, przy czym przekroczenie to może wystąpić sumarycznie na jednej lub kilku pozycjach, co nie zmienia warunków przetargu.

2. Płatność: preferowany przelew 120 dni od daty dostarczenia faktury.

3. Warunki dostaw (na koszt oferenta).

4. Wymagania jakościowe (atest producenta 3.1 - wg PN-EN 10204).

5. Termin obowiązywania gwarancji - 12 miesięcy.

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach pozycji.

7. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej Logintrade. Na bazie otrzymanych ofert elektronicznych, zostanie przeprowadzona aukcja.

9. Postępowanie przetargowe jest poufne.

10. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.

11. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane

potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.

12. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwila otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.

13. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

14. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.

Dodatkowych informacji udziela: Dział EZ - tel. 32 72 15 183 (Jacek Olkuski).

JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferty, uznania że przetarg nie dał rezultatu,

unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. ZĘBNIK SŁONECZNY Z 26 KPL-25 MARAT 1 szt. Czytaj
2. PARA STOŻKOWA Z 11/39 KPL-25 MARAT 1 komplet Czytaj
3. WAŁ WYDRĄŻONY KPL-25 MARAT 1 szt. Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup części przekładni KPL-25 Marat"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...