Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-10-16

PDH Polska S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8513187611

Osoba kontaktowa:

Łukasz Sotek

tel:

e-mail: lukasz.sotek@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z36/223918/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że do Zaproszenia zostały dołączone Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.

Z poważaniem,

Łukasz Sotek

Treść zapytania:

INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 180.000.000 PLN („Spółka”)

informuje

że w dniu 12 października 2017 r. upubliczniła Zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy na wykonawstwo Analizy procesu zarządzania projektem inwestycyjnym w PDH Polska S.A. na następujących stronach internetowych:

- http://grupaazoty.com/, oraz

- http://pdhpolska.eu/.

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór wykonawcy Analizy procesu zarządzania projektem inwestycyjnym w PDH Polska S.A..

Termin na składanie ofert upływa 24 października 2017 r. o godz. 12:00. Szczegółowe warunki Przetargu określa Ogłoszenie o Zaproszeniu, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade oraz do Pana Łukasza Sotek na adres e-mail: lukasz.sotek@grupaazoty.com


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Analiza procesu zarządzania projektem inwestycyjnym w PDH Polska S.A. 1 usługa Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 70%
  2. Doświadczenie - 30%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Analiza procesu zarządzania projektem inwestycyjnym w PDH Polska S.A."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...