Enquiry creation date: 2021-11-25

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu

Bolesława Prusa 75-79

50-316 Wrocław

Tax Identification Number: 8961004279

www.mpk.wroc.pl

Enquiry No. Z430/243274/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Poprawiono opis pozycji.

Enquiry contents:

Proszę o wycenianie tylko i wyłącznie wyrobów podanych w specyfikacji według wskazań / producentów / nr katalogowych / EAN.

Można wysyłać oferty na podany adres e-mail.

W przypadku problemów z rejestracją na portalu prośby o zdalne dodanie / oferty na warunkach podanych w zapytaniu proszę przesyłać na adres e-mail: g.focht@mpk.wroc.pl - oferty e-mail będą taktowane równoważnie z ofertami zgłoszonymi na portalu.

O ewentualnych zmianach i aktualizacjach zapytania dowiedzą się Państwo z wiadomości wysłanej z poziomu LoginTrade. Zapytanie ofertowe nie ma charakteru przetargu w myśl ustawy o zamówieniach publicznych i nie jest wiążące dla Zamawiającego i Wykonawcy/-ów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia postępowania po zebraniu wymaganej ilości ofert do rozpoczęcia procedury zakupu. W sprawie wyboru oferty Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą e-mailową. Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty zamówienie musi przejść wstępną weryfikację i zostać zatwierdzone w Zarządzie Spółki. Dopiero po przejściu procedury zamówienia mogą zostać przekazane do realizacji. W zależności od obciążenia formalnego czas ten może się wahać w granicach 3-5 dni. W celu ustalenia bieżącego etapu weryfikacji proszę o kontakt e-mailowy. Zapraszam do składania ofert.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Zacisk mocujący do stołów spawalniczych GPPH (standardowy; GPP-N.001A) 8 pcs Read
2. Kątownik 450 X 250 GPPH ECO 4 pcs Read
3. Winkiel płaski 350 X 250 GPPH ECO 4 pcs Read
4. Trzpienie mocujące szybkiego montażu 30 GPPH PRO 16 pcs Read
5. Stół spawalniczo-montażowy perforowany; 1000x1500; wysokość w zakresie regulowanym około 850-950mm; nośność do 300 kg; mobilny, na kołach (perforacja musi być zgodna montażowo z wyposażeniem GPPH) 2 pcs Read

Questions to the inquiry "Stoły spawalnicze z wyposażeniem [forma płatności: przedpłata 100% - of. na e-mail:✓ - 25-30.11.2021 18:00]"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...