Enquiry creation date: 2021-05-11

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Bolesław ...

Kontakt merytoryczny:

Bolesław ...

Enquiry No. Z100/198703/aktualizacja4

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja 4
Wydłużamy terminy:
Zadawania pytań dotyczących przedmiotu zamówienia do dnia 20.05.2021, do godz. 12.00
Termin składania ofert do dnia 02.06.2021 r., do godz. 14.00

Aktualizacja 3
Zamieszczono plik OSTATECZNY PROJEKT UMOWY

Aktualizacja 2
Ostateczny Projekt Umowy zostanie opublikowany w dniu 04.05.2021 r.

Aktualizacja 1
Zmian terminów wskazanych w SIWZ
Zamieszczono plik SIWZ rev.1

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jestmodernizacja węzła sprężania gazu syntezowego na potrzeby Wytwórni Amoniaku zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, zwaną dalej Projektemoraz szczegółowym zakresem prac określonym w pkt II SIWZ.

Inwestycja realizowana będzie na terenieZamawiającego w Kędzierzynie-Koźlu.

Inwestor na potrzeby realizacji zadania zapewnia poniższe dostawy urządzeń, aparatów, armatury:

Kompresor:

Kompresor wirowy napędzany silnikiem elektrycznym poprzez przemiennik częstotliwości wraz układem olejowym, transformatorem, chłodnicami, separatorem, orurowaniem (dotyczy obiektu 0001 i 0006)

Węzeł osuszania gazu:

Wszystkie aparaty w ramach węzła, armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa, materiał na rurociągi (dotyczy obiektu 0004)

Wpinki w rurociągi technologiczne:

Zawory HV-0041, HV-0042, HV-0043

Zasady uzyskania Projektu określa pkt V SIWZ.

Zamawiający:

  • nie dopuszcza składnia ofert częściowych;

  • wymaga przeprowadzenia wizji lokalnejmiejsca objętego przedmiotem zamówienia;

  • wymaga wniesienia wadium.


Zakres prac zawiera załącznik nr 1 do SIWZ zwany dalej Opisem Technicznym.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego na potrzeby Wytwórni Amoniaku 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

zawarto w SIWZ

Offer evaluation criteria

  1. Price - 95%
  2. Delivery date - 5%

Questions to the inquiry "Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego na potrzeby Wytwórni Amoniaku"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.