Enquiry creation date: 2021-05-04

Polwax S.A.

3-go Maja 101

38-200 Jasło

Tax Identification Number: 6852014881

Enquiry No. Z77/348288

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Sprawdzenie przyrządów kontrolno-pomiarowych i sprzętu do monitorowania.

1.Szczegółowy opis:

- sprawdzenie przyrządów kontrolno-pomiarowych i sprzętu do monitorowania wg. załączonego wykazu,

- sprawdzenie należy wykonać w siedzibie zleceniodawcy,

- termin realizacji do 21-05-2021,

- przyrządy i sprzęt znajduje się na instalacjach, dopuszczamy chwilowy demontaż do badania na miejscu, zapraszamy do wizji lokalnej,

- demontaż i montaż po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym w zakresie dostawcy usług,

- po sprawdzeniu należy wystawić dla każdego przyrządu i sprzętu protokół ze sprawdzenia.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Sprawdzenie przyrządów kontrolno-pomiarowych. 1 services Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Sprawdzenie przyrządów kontrolno-pomiarowych i sprzętu do monitorowania."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...