Enquiry creation date: 2021-05-04

AMW Rewita Sp. Z O.O.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tax Identification Number: 7010302456

Enquiry No. Z82/359977

Enquiry title

Enquiry contents:

Zamawiający, zaprasza do udziału w postepowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym , którego przedmiotem zakupu jest. Jednorazowa dostawa małego sprzętu AGD warz z transportem i rozładunkiem dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno (woj . zachodniopomorskie).
Postępowanie o udzielenie zakupu prowadzane jest w trybie uproszczonym na podstawie "Regulaminu zakupów w AMW REWITA Sp. z o.o. Warszawa" oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny w szczególności art. 101-705 (teks jednolity z 2019 r poz. 1145 z póź. zm)., mającego na celu w sposób jawny, rzetelny i konkurencyjny wyłonić najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert w wyniku postepowania, w którym starują potencjalni Wykonawcy (oferenci).
AMW REWITA Sp. z o.o., oczekuje że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią Zaproszenia do składania ofert, jednocześnie Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom Zmawiającego.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Czajnik elektryczny ( wg opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do zapytania) 50 pcs Read
2. Zestaw powitalny ( wg opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do zapytania) 16 pcs Read
3. Suszarka hotelowa do włosów (wg opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do zapytania) 34 pcs Read
4. Lodówka/chłodziarka ( wg opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do zapytania) 33 pcs Read
5. Żelazko (wg opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do zapytania) 7 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Jednorazowa dostawa małego sprzętu AGD wraz z transportem i rozładunkiem do AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno. "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...