Enquiry creation date: 2021-05-04

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Wałbrzychu

Uczniowska 21

58-306 Wałbrzych

Tax Identification Number: 5640001666

www.cersanit.com

Purchaser:

Eliza ...

Enquiry No. SRM/234998

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności z załącznikiem Wymagania Dokumentowe.
Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę.
3.Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jesteśmy zakładem produkującym płytki ceramiczne w mieście Wałbrzych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty.

Przedmiotem zapytania sa dostawy gazu do wózków widłowych (butle 11kg). Szukamy dostawcy, z którym podpiszemy umowę na dwa lata. 
Oferta dotyczy dostaw gazu w butlach 11 kg do Cersanit S.A. Zakład produkcyjny w Wałbrzychu.
Dostawca powinien posiadać aktualny certyfikat jakości dostarczanego gazu ( z bieżącego roku) oraz badanie jakości gazu.
Dostawca zagwarantuje dostawy w sprawnych zalegalizowanych butlach. Butle dedykowane pod wózki widłowe. Butle muszą posiadać kontrolki na zaworach świadczące o miejscu nalania partii gazu.
Płatność za gaz po umówionej cenie raz w miesiącu na podstawie wyliczeń notowań cen gazu Petrolnet zgodnie z publikacjami + stały narzut.
Harmonogram dostaw: poniedziałek, środa, piątek.
Dostawca dostarczy klatki na butle oznaczone instrukcjami, piktogramami. Klatki wyposażone będą w odpowiedni sprzęt gaśniczy. Klatki zamykane. Koszt klatek oraz dostawa po stronie dostawcy.
Wymagana gotowość od zgłoszenia 12h.


W cenie butli musi zostać uwzględniony narzut.


Osoba kontaktowa: Marcin Kandut 604 971 940


Kompletna oferta powinna zawierać poniższe uzupełnione i podpisane dokumenty (szablony do uzupełnienia znajdują się w załącznikach):

- Aktualny wypis KRS/CEIDG

- e_zał.4_do_instrukcji_oświadczenie_o_powiązaniach_declaration_of_connections_pl_eng

- kontrahent_wzór oświadczenia_pl

- poa_dostawca_wzór


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Gaz LPG do wózków widłowych (butla 11kg) 1 pcs Read

Questions to the inquiry "Dostawa gazu w butlach 11 kg - wózki widłowe"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.