Enquiry creation date: 2021-04-08

Odlewnia Kutno Sp. z o.o

Cieszyńska 23G

40-173 Łaziska Górne

Tax Identification Number: 5252590647

Enquiry No. Z1590/158487/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

dotyczy dodania produktu do zapytania.
Końcówka kablowa Cu 240/16 pobielana

Enquiry contents:

  Zamawiający:

Odlewnia Kutno Sp. z o.o.

Cieszyńska 23 G 43-170 Łaziska Górne Zakład Produkcyjny Sklęczkowska 18 99-300 Kutno

Zapytanie o ofertę

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są materiały eksploatacyjne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Kabel YKY 1x240mm2, Końcówka kablowa Cu 240/16 pobielana

2. Oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie jednostkową cenę netto za 1 mb/szt.

Termin płatności: 60 dniRealizacja dostaw:kwiecień

Warunki dostawy: DAP: Odlewnia Kutno Sp. z o.o. Zakład produkcyjny, ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Oferent zobowiązany jest wskazać warunki gwarancji

II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: dostawy będą wywoływane telefonicznie w zależności od zapotrzebowania.

III. SPOSÓB, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem Platformy zakupowej LoginTrade

2. Postępowanie składa się z dwóch etapów. II etap – negocjacje cenowe w formie aukcji elektronicznej.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IV. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%

V.DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela: ławomir Kuś e-mail:slawomir.kus@odlewniakutno.eu. tel. Kom +48 509275903

VI.INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTAW

Przyjęcie towaru

Godziny dostaw w godz. 6:30-14:00 od poniedziałku do piątku. Dostawy po godz. 14:00 będą odbierane w dniu następnym.

Dokumenty wymagane przy dostawie

Dokument WZ

VIII ZAŁĄCZNIKI. OWZ

="msonormal">

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Kabel YKY 1x240mm2 520 lm Read
2. Końcówka kablowa Cu 240/16 pobielana 50 pcs Read

Questions to the inquiry "Kabel, końcówka z dostawą do Odlewni Kutno"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...