Enquiry creation date: 2021-04-08

SGL GRAPHITE SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o.

Węgierska 188

33-300 Nowy Sącz

Tax Identification Number: 7010482429

Enquiry No. Z1882/58415

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty techniczno-handlowej na dostawę materiałów wskazanych w zapytaniu ofertowym, zgodnie z podanymi warunkami.
.
1. Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18-4 M KARCHER
Ilość: 1 sztuka
.
Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe netto.
Do oferty należy dołączyć podpisany Kodeks Etycznego Postępowania w Biznesie ( plik w załączeniu ) - jeśli nie był podpisywany wcześniej.
.
Firma zastrzega sobie prawo:
- nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
- unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
- zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
- zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
- zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.
.
UWAGA: brak możliwości proponowania zamienników.
.
“SGL Carbon przywiązuje dużą wagę do ciągłego podnoszenia efektywności energetycznej wszystkich procesów produkcyjnych i administracyjnych w ramach wdrożonego systemu zarządzania energią EnMS ISO 50001. W związku z tym SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. preferuje zakup produktów i usług efektywnych energetycznie, które mają pozytywny wpływ na wynik energetyczny Spółki.”


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18-4 M KARCHER 1 Piece Read

Questions to the inquiry "Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18-4 M KARCHER - dostawa do zakładu SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. w Nowym Sączu"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...