Enquiry creation date: 2021-04-08

LOTOS Petrobaltic S.A.

Stary Dwór 9

80-758 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830003042

Enquiry No. Z72/400851

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

LOTOS Petrobaltic S.A., 80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9 zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu (zakładka Produkty).

Miejsce oraz warunki dostawy: DDP LOTOS Petrobaltic S.A., Gdańsk ul. Stary Dwór 9

Termin Zadawania pytań: 12.04.2021 godzina: 08:00

Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.

Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.

W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta.

Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw.

Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną/ ofertę merytoryczną oferowanych materiałów. Brak dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować może odrzuceniem oferty.

 


Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji oraz aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Pozdrawiam.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Hełm strażacki Dräger HPS® 7000 PRO - rozmiar H1 - kolor czerwony - zintegrowana latarka do hełmu HPS - nakarcznik włókno aramidowe, chusta holenderska, trójwarstwowa - wizjer ochronny HPS® 7000 PESU AS (z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniami), przezroczysty - okulary ochronne HPS® 7000 PESU, przezroczyste - hełm wyposażony w HC-1 COM - czuły mikrofon kostny i jeden głośnik (wersja ATEX) - uchwyt latarki HPS® 7000 + latarka Dräger PX 1 ATEX 8 pcs Read
2. Hełm strażacki Dräger HPS® 7000 PRO - rozmiar H1 - kolor czerwony - zintegrowana latarka do hełmu HPS - nakarcznik włókno aramidowe, chusta holenderska, trójwarstwowa - wizjer ochronny HPS® 7000 PESU AS (z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniami), przezroczysty - okulary ochronne HPS® 7000 PESU, przezroczyste 12 pcs Read

Questions to the inquiry "Hełmy strażackie zgodne z SOLAS / MED /160006602/"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...