Enquiry creation date: 2020-09-16

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Agnieszka ...

Enquiry No. Z78/232527/aktualizacja5

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja z dn. 16.09.2020:

Zamawiający zamieszcza pytania Oferentów wraz z odpowiedziami oraz przywołane w dokumencie:
- nowy Załącznik nr 1A Diagram dot. wariantów,
- aktualizację Załącznika nr 1 w związku z uszczegółowieniem koncepcji i wariantów - Zamawiający zawarł również odpowiednią aktualizację zapisu w Punkcie III.7.3 Załącznika nr 1 do Zapytania.

Pozostałe wymogi Zapytania pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Agnieszka Animucka
…………………….
Aktualizacja z 14.09.2020:

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na kolejne pytania Oferentów zostaną zamieszczone na Platformie w dn. 15.09.2020r.

Z poważaniem
Agnieszka Animucka

…………………….
Aktualizacja z 08.09.2020:

Zamawiający informuje o zmianie terminów postępowania:
- termin wizji lokalnej: zmiana z 04.09.2020 na 15.09.2020
- termin zadawania pytań: zmiana z 08.09.2020 godz. 16.00 na 16.09.2020 godz. 16.00,
- termin składania Ofert: 21.09.2020 godz. 12.00 na 25.09.2020 godz. 12.00.

Pozostałe warunki Zapytania Ofertowego nr WU/175/2020/AA pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Agnieszka Animucka
…………………

Aktualizacja z 07.09.2020:

Zamawiający przedstawia pytania Oferentów zadane w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami (Załącznik PWK 175 Pytania i odpowiedzi 07.09.2020.

Z poważaniem
Agnieszka Animucka

……………………………

Dołączono załącznik nr 8 -Projekt Umowy oraz załącznik nr 4 do Umowy - wzór weksla i deklaracji wekslowej

Enquiry contents:Aktualizacja z dn. 16.09.2020:


Zamawiający zamieszcza pytania Oferentów wraz z odpowiedziami oraz przywołane w dokumencie:

- nowy Załącznik nr 1A Diagram dot. wariantów, 
- aktualizację Załącznika nr 1 w związku z uszczegółowieniem koncepcji i wariantów - Zamawiający zawarł również odpowiednią aktualizację zapisu w Punkcie III.7.3 Załącznika nr 1 do Zapytania. 

Pozostałe zapisy Zapytania pozostają bez zmian. 

Z poważaniem 
Agnieszka Animucka………….
Aktualizacja z 14.09.2020:

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na kolejne pytania Oferentów zostaną zamieszczone na Platformie w dn. 15.09.2020r.

Z poważaniem
Agnieszka AnimuckaAktualizacja z 08.09.2020:

Zamawiający informuje o zmianie terminów postępowania:

- termin wizji lokalnej: zmiana z 04.09.2020 na 15.09.2020
- termin zadawania pytań: zmiana z 08.09.2020 godz. 16.00 na 16.09.2020 godz. 16.00,
- termin składania Ofert: 21.09.2020 godz. 12.00 na 25.09.2020 godz. 12.00.Pozostałe warunki Zapytania Ofertowego nr WU/175/2020/AA pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Agnieszka Animucka

……………….

Aktualizacja z 07.09.2020:

Szanowni Państwo, 

Zamawiający przedstawia pytania Oferentów zadane w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami (Załącznik PWK 175 Pytania i odpowiedzi 07.09.2020.

Z poważaniem
Agnieszka Animucka
……………………………

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza Państwa do udziału w procesie wyboru kontrahenta nr WU/175/2020/AA na:
”Opracowanie studium wykonalności instalacji Wytwarzania Energii Elektrycznej za pomocą ekspandera”


Treść Zapytania Ofertowego nr WU/175/2020/AA jest zawarta w dokumencie Zapytania Ofertowego wraz z Załącznikami.

Ewentualna wizja lokalna: do 04.09.2020 r.
Termin zadawania pytań: do dnia 08.09.2020 r. do godziny 16:00
Termin składania Ofert: do dnia 21.09.2020 r. do godziny 12:00.


Termin wizji należy ustalić telefonicznie z p. Anną Kostewicz pod nr tel. (58) 308 17 53, kom. 505 757 406, adres email: anna.kostewicz@grupalotos.pl

Załącznik nr 2 Standardy techniczne Grupy LOTOS S.A. oraz Załącznik nr 3 Lista Kwalifikowanych Wytwórców - dostępny jest pod linkiem:
https://pliki-lotos.logintrade.net/v2/Standardy.Techniczne.2020.GLSA.WUI.MN.zip

Załącznik nr 8 - Projekt Umowy - zostanie dołączony do dnia 28.08.2020r.
Informujemy, że uwagi do projektu umowy mogą być nadsyłane jedynie w terminie zadawania pytań.
Po terminie nadsyłania ofert nie ma możliwości zmiany warunków umownych.

Z poważaniem,
Agnieszka Animucka
Przewodnicząca Komisji Wyboru Kontrahenta

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Opracowanie Studium Wykonalności Instalacji Wytwarzania Energii Elektrycznej za pomocą ekspandera 1 sets Read

Questions to the inquiry "WU/175/2020/AA Opracowanie Studium Wykonalności Instalacji Wytwarzania Energii Elektrycznej za pomocą ekspandera."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.