Enquiry creation date: 2020-07-31

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z149/108426

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam Zapytanie Ofertowe Nr WU/166/2020/AMW na "Wykonanie badań ET oraz kontrola i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń Grupy LOTOS S.A. Podczas Postoju Remontowego 2021" wraz z Załącznikami.

Zał. Nr 6 - Projekt Umowy zostanie przekazany w ramach aktualizacji niniejszego zapytania w terminie 7 dni od momentu publikacji.

Przed przygotowaniem Oferty Zamawiający zaprasza Oferentów na wizję lokalną. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest zalecane.

Wizja lokalna może odbyć się w terminie do dnia 07 sierpnia 2020r.
Termin wizji należy ustalić telefonicznie z:
p. Krzysztof Dembickim pod nr tel. 58 308 82 08, kom. 505 001 876,
adres email: krzysztof.dembicki@grupalotos.pl

Termin zadawania pytań upływa 12 sierpnia 2020 r. godz. 12.00. Pytania można zadawać tylko na Platformie Zakupowej.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie pytania dotyczące zmian w załączonym projekcie umowy mogą być zadawane tylko w w/w terminie składania pytań. Po złożeniu Ofert nie mogą być wprowadzane żadne zmiany do umowy.

Oferty można składać tylko na Platformie Zakupowej do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00. Przysłanie danych w innej formie może skutkować odrzuceniem Oferty.


Z wyrazami szacunku,

Anna Wajszczyk
Przewodnicząca Komisji

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Oferowana cena ryczałtowa za całościowe wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego w Grupie 1 1 services Read
2. Oferowana cena ryczałtowa za całościowe wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego w Grupie 2 1 services Read
3. Oferowana cena ryczałtowa za całościowe wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego w Grupie 3 1 services Read
4. Oferowana cena jednostkowa za wykonanie badania jednej rurki 1 pcs Read

Questions to the inquiry "Wykonanie badań ET oraz kontrola i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń Grupy LOTOS S.A. Podczas Postoju Remontowego 2021"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...