Enquiry creation date: 2020-05-27

PKPE Holding Sp. z o.o.

ul. Hoża 63/67

00-681 Warszawa

Tax Identification Number: 527-272-92-78

www.pkpenergetyka.pl

Purchaser:

Barbara ...

Enquiry No. Z97/133798/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Przedłużenie terminu składania ofert do 01.06.2020r. do godz. 14:00.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo

PKPE Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu PKP Energetyka S.A. - Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Robót Energetycznych z siedzibą w Warszawie,zwraca się z prośbą o przesłanie do dnia 27.05.2020r. oferty cenowej.

"Modernizacja budynku Sekcji w EZSZ Olsztyn zgodnie z OPZ oraz projektem umowy"

TERMIN REALIZACJI: 25.06.2020 r.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego (RFX) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Wszystkie dokumenty dostępne po przesłaniu podpisanego poświadczenia o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

W razie pytań proszę o kontakt z Panem Janem Szczęsnym kom. 697 041 141


Panem Jackiem Niskim kom. 697 041 142


Panem Ireneuszem Kobielą kom. 697 049 748Zapraszam do składania ofert.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. malowanie ścian, sufitu, konstrukcji stalowych i kanału rewizyjnego hali budynku biur.-warsztatowego 1 ST Read

Questions to the inquiry "Modernizacja budynku: malowanie ścian, sufitu, konstrukcji stalowych i kanału rewizyjnego hali budynku biur.-warsztatowego w Olsztynie"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...