Enquiry creation date: 2020-04-14

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

Filtrowa 4

26-600 Radom

Tax Identification Number: 7960101560

Enquiry No. Z186/168543/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uzupełniono Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy w pozycji nr 140, w kolumnie "ilość" wartością 4.

Enquiry contents:

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Radom, ul. Filtrowa 4, zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu oRegulaminUdzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. Euro z dnia 18.09.2017r na:

„Dostawa artykułów biurowych”

nr sprawy: ZP/9/FT/2020

UWAGI:

1. Szczegółowe warunki kontraktu określa załączony opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. artykuły biurowe 1 sets Read

Questions to the inquiry "Dostawa artykułów biurowych"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...