Enquiry creation date: 2020-04-02

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z266/281557

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę: zasuwy kołnierzowej DN 100, PN 16 wraz z przedłużeniem trzpienia - 10 szt., według poniższej specyfikacji i zaprasza do składania ofert.

Specyfikacja produktu:

Zasuwa kołnierzowa DN 100, PN 16, długa zabudowa wraz z przedłużeniem trzpienia - 10 szt.

Zastosowanie: podziemna, do wody sanitarnej.

Klin zasuwy z żeliwa sferoidalnego, nawulkanizowanego zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM.

Uszczelnienie trzpienia: o-ringi gumowe.

Przedmiotowe zasuwy będą stosowane do wody pitnej - ATEST HIGIENICZNY wymagany przy dostawie.

Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna lub negocjacje cenowe o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.


      Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Daniel Lelewski – kontakt: tel.: +48 77 481 3994, kom.: 732 795 293, fax: +48 77 481 2360, e-mail: daniel.lelewski@grupaazoty.com

W sprawach technicznych (specyfikacji technicznej) informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00

Wojciech Dereń - kontakt: tel.: +48 77 481 3218, kom.: 723 186 895, e-mail: WOJCIECH.DEREN@GRUPAAZOTY.COM

Oferta powinna zawierać:

- termin ważności oferty 30 dni,

- cenę jednostkową netto,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010 (na koszt dostawcy),

- warunki płatności – przelew minimum 30 dni,

- warunki gwarancji,

- ATEST HIGIENICZNY wymagany przy dostawie,

- świadectwo Kontroli Jakości - atest producenta,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej


Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

="margin:>


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Zasuwa kołnierzowa DN 100, PN 16 wraz z przedłużeniem trzpienia.Zastosowanie: podziemna, do wody. Klin zasuwy z żeliwa sferoidalnego, nawulkanizowanego zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z gumy. Uszczelnienie trzpienia: o-ringi gumowe szt. 10 10 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa: zasuwy kołnierzowej DN 100, PN 16 wraz z przedłużeniem trzpienia - 10 szt."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...