Announcement is published: 2019-04-05 14:12

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o.

Kpt. M. Medweckiego 1

32-083 Balice

Tax Identification Number: 6761336952

https://krakowairport.logintrade.net/rejestracja/aktualneaukcje.html

Contact person:

Phone:

e-mail: zamowienia@krakowairport.pl

Announcement No. 312196/2

Announcement title:


Announcement contents:

Balice, dn. 05.04.2019.

MPL/PF/FZ/241/1/43/19

Do wszystkich Wykonawców

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowaniao udzielenie zamówienia sektorowego doprogowego prowadzonego wZapytania Ofertowego RFX na podstawie § 30 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne MPL na roboty budowlane, dostawy i usługi pn.Odnowienie elewacji na Budynku Stacji ST-10.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę MK-BUD” Mateusz Kopta, ul. Adama Doboszyńskiego 81, 32-031 Chorowice

- cena netto 29 600,00 zł.

Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania, a nie z dniem informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.


Attachments:Enquiry is out of date.Back