Date of auction generation: 2019-12-05

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

Tax Identification Number: 6310200831

www.hutalab.com.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 4209

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Sprzedaż kształtowników wielkogabarytowych z atestem 2.2 2019-12-06 12:00 13:00

Auction description:

Kształtownik niepełnowartościowy

Szczegóły poszczególnych pozycji znajdują się w załączniku.

Dla zaproszonych Uczestników dostępna jest aukcja testowa symulująca realną rozgrywkę. Aukcja testowa dostępna jest do momentu rozpoczęcia się aukcji głównej, można ją uruchomić dowolną ilość razy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań i problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade:71 787 35 34 wew.1

1.Operator aukcji elektronicznej : Huta Łabędy S.A.

2.Potwierdzenie zostanie wysłane do odbiorcy wyłonionego w drodze licytacji , do 3 dni roboczych od dnia przesłania formalnego zamówienia.

3. Ceny podane w aukcji są kwotami netto wyrażonymi w PLN.

4.Aukcja elektroniczna organizowana jest na platformie:

hutalab@logintrade.Net , nie jest aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego ( ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r , Kodeks cywilny , Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 z poź.zm)

5.Oferenci są związani ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej , nawet w sytuacji kiedy inni złożyli ofertę korzystniejszą. W przypadku braku złożenia oferty w toku aukcji oferenci pozostają związani dotychczasową ofertą ( jeżeli została wcześniej dostawcy złożona).

6.Huta Łabędy S.A. pozostawi sobie możliwość do ostatecznego wyboru odbiorcy.

7.Wszelkie nie ujęte w opisie informacje są zgodne z warunkami zapytania ofertowego oraz złożonymi ofertami.

8.Potwierdzenie należy przesłać na adres : khajda@hutalab.com.pl w terminie do 2 godzin od momentu zakończenia aukcji elektronicznej, W PRZYPADKU NIE NADESŁANIA ZAMÓWIENIA W WYZNACZONYM TERMINIE MATERIAŁ ZOSTANIE ZWOLNIONY DO SPRZEDAŻY !!!!!

9. Wszyscy uczestnicy aukcji są zobowiązani do potwierdzenia swojej ostatniej złożonej w toku aukcji oferty z jej rozpisaniem na ceny jednostkowe produktów.

10. Brak potwierdzenia wylicytowanej wartości kontraktu i rozpisania oferty z podaniem jednostkowych cen produktów po zakończeniu aukcji będzie skutkował odrzuceniem oferty handlowej

Delivery terms:

Odbiór osobisty, załadunek suwnicą z góry kształtowników 6 i 12 m

Additional information:

Warunki płatności:

- przedpłata, lub przelew 30 dni w przypadku uzyskania limitu ubezpieczenia należności dla podmiotu wygrywającego aukcję.

Currency:

PLN

Delivery date:

23-12-2019

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit VAT[%] Notes Attachment/Link Minimum price Minimum bid improvement
1. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 180x180x12.5 L=6 S355J2H 1.12 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
2. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 250x250x10 L=6 S355J2H 0.44 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
3. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 200x200x12.5 L=6 S355J0H - #1 1.7 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
4. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 200x200x10 L=6 S355J2H 0.34 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
5. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 250x250x12.5 L=6 S355J2H 1.07 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
6. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 200x200x12.5 L=6 S355J0H - #2 0.85 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
7. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 180x180x8 L=6 S355J2H 0.25 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
8. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 200x200x12.5 L=12 S355J0H 2.55 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
9. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 300x200x10 L=12 S355J2H 1.77 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
10. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 250x250x12.5 L=12 S355J2H 1.26 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
11. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 180x180x10 L=12 S355J2H 1.84 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
12. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 250x250x10 L=12 S355J2H 1.76 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
13. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 180x180x12.5 L=12 S355J2H 2.24 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
14. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 200x200x12.5 L=6 S355J0H - #3 1.7 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN
15. Kształtownik niepełnowartościowy CERTYFIKAT 2.2 180x180x10 L=6 S355J2H 0.31 ton 23 Read 1650 PLN 10 PLN

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Multi-object auction
  3. Ascending price auction
  4. Price is per unit
  5. Bid must be better than the best bid in rank
  6. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Auction conducted in the prices: NETTO

Number of extra time extensions: 99

Extra time: 2 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-12-06 at 11:50.