Date of auction generation: 2019-06-13

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 4082

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Złom zużyty sprzęt o kodzie odpadu 16 02 14 (Koksownia JADWIGA, RADLIN, DĘBIEŃSKO, ZG/37/19) 2019-06-19 10:00 10:20

Auction description:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji, przedmiotem której jest zużyty sprzęt o kodzie odpadu 16 02 14 oraz 16 02 13*.


Oferent musi posiadać stosowną decyzję administracyjną w zakresie gospodarowania odpadami tj. zezwolenie na transport, zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadu o kodzie 16 02 14 oraz 16 02 13* lub posiadać numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Katarzyna Potem 32/416 43 77


Płatność - przedpłata 100% przed odbiorem złomu

Termin związania z aukcją: 60 dni od daty aukcji elektronicznej


Odpad można oglądać w godz. od 6.00 do 13.00 w Dziale Gospodarki Magazynowej JSW KOKS S.A. Koksowni Jadwiga, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 9, Koksowni Radlin, 44-310 Radlin, ul. Hutnicza 1, Koksowni Dębieńsko, ul. Przemysłowa 12.


ZG/37/19


Delivery terms:


Additional information:

Zastrzegamy sobie prawo do powtórzenia aukcji bez podania przyczyny.

Currency:

PLN

Delivery date:

-

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Minimum price Minimum bid improvement
1. Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpad o kodzie 16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, w postaci zużytych monitorów ekranowych. Odpad zlokalizowany na terenie Koksowni Jadwiga w ilości ok. 0,027 t oraz Koksowni Dębieńsko w ilości ok. 0,09 t 0.036 t Read
2. Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie zużytego sprzętu komputerowego, elektrycznego i elektronicznego. Odpad o kodzie odpadu 16 02 14 zlokalizowany na terenie Koksowni Jadwiga w ilości ok. 0,013 t, Koksowni Radlin w ilości ok. 3,56 t oraz Koksowni Dębieńsko w ilości ok. 0,452 t 4.02 pcs Read

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Ascending price auction
  3. Price is per unit
  4. Bid must be better than the best bid in rank
  5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 999

Extra time: 1 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-06-19 at 09:50.