Date of auction generation: 2019-06-10

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

Tax Identification Number: 6310200831

www.hutalab.com.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 3788

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Rura w gatunku II 2019-06-10 11:00 16:00

Auction description:

WYRÓB NIEPEŁNOWARTOŚCIOWY

Średnice:

114.3 / 139.7 / 168.3 / 219.1 / 273.0 / 323.9

Dostępne długości: 6m oraz 12m
Paczki w przedziale wagowym 2 t - 4 t


Szczegóły poszczególnych pozycji znajdują się w załączniku.

Dla zaproszonych Uczestników dostępna jest aukcja testowa symulująca realną rozgrywkę. Aukcja testowa dostępna jest do momentu rozpoczęcia się aukcji głównej, można ją uruchomić dowolną ilość razy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań i problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade:71 787 37 27 wew.1

1.Operator aukcji elektronicznej: HUTA ŁABĘDY S.A.

2.Potwierdzenie zostanie wysłane do odbiorcy wyłonionego w drodze licytacji, do 3 dni roboczych od dnia przesłania formalnego zamówienia.

3. Ceny podane w aukcji są kwotami netto wyrażonymi w PLN.

4.Aukcja elektroniczna organizowana jest na platformie:

hutalab@logintrade.Net , nie jest aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r, Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z poź. zm.).

5.Oferenci są związani ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej, nawet w sytuacji kiedy inni złożyli ofertę korzystniejszą. W przypadku braku złożenia oferty w toku aukcji oferenci pozostają związani dotychczasową ofertą (jeżeli została wcześniej dostawcy złożona).

6.Huta Łabędy S.A. pozostawia sobie możliwość ostatecznego wyboru odbiorcy.

7.Potwierdzenie należy przesłać na adres: mkrzyszczuk@hutalab.com.pl w terminie do 2 godzin od momentu zakończenia aukcji elektronicznej.

8. Wszyscy uczestnicy aukcji są zobowiązani do potwierdzenia swojej ostatniej złożonej w toku aukcji oferty z jej rozpisaniem na ceny jednostkowe produktów.

9. Brak potwierdzenia wylicytowanej wartości kontraktu i rozpisania oferty z podaniem jednostkowych cen produktów po zakończeniu aukcji będzie skutkował odrzuceniem oferty handlowej.

Delivery terms:

odbiór po stronie zamawiającego

Additional information:

odbiory po ustaleniach z Działem Sprzedaży Rur i Kształtowników

Currency:

PLN

Delivery date:

31/05/19

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Minimum price Minimum bid improvement
1. RURA - wyrób niepełnowartościowy 100 t Read 1700 PLN 25 PLN

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Ascending price auction
  3. Price is per unit
  4. Bid must be better than the best bid in rank
  5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 999

Extra time: 2 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-06-10 at 10:55.