Date of auction generation: 2019-06-06

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 4074

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Zużyte kartridże, tonery, taśmy o kodzie odpadu 08 03 18 (Koksownia JADWIGA, RADLIN, DĘBIEŃSKO, ZG/38/19) 2019-06-13 12:00 12:20

Auction description:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji, przedmiotem której są zużyte kartridże, tonery i taśmy o kodzie odpadu 08 03 18.


Oferent musi posiadać stosowną decyzję administracyjną w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie odpadu 08 03 18 oraz posiadać numer rejestrowy w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

Katarzyna Potem 32/416 43 77 


Odpad można oglądać w godz. od 6.00 do 13.00 w Dziale Gospodarki Magazynowej JSW KOKS S.A. Koksowni Jadwiga, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 9, Koksowni Radlin, 44-310 Radlin, ul. Hutnicza 1, Koksowni Dąbieńsko, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Przemysłowa 12.


Transport i załadunek po stronie Kupującego

Płatność - przelew 100% przed odbiorem odpadu.


Termin związania z ofertą: 60 dni od daty aukcji elektronicznejZGP/38/19

="font-size:>

Delivery terms:


Additional information:

Zastrzegamy sobie prawo do powtórzenia aukcji bez podania przyczyny.

Currency:

PLN

Delivery date:

-

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Minimum price Minimum bid improvement
1. Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienia odpadu: zużyte tonery, kartridże, taśmy o kodzie odpadu 08 03 18, nazwa katalogowa: odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17. Odpad znajduje się na terenie Koksowni Jadwiga w ilości 0,028 t, Koksowni Radlin w ilości 0,049 t oraz Koksowni Dębieńsko w ilości 0,073 t 0.15 t Read

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Ascending price auction
  3. Price is per unit
  4. Bid must be better than the best bid in rank
  5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 999

Extra time: 1 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-06-13 at 11:50.