Date of auction generation: 2019-06-04

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 4068

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadu prefabrykaty betonowe i podkłady strunobetonowe; kod odpadu 17 01 07 (Koksownia PRZYJAŹŃ, ZGP/42/19) 2019-06-10 12:00 12:20

Auction description:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji (usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadu prefabrykaty betonowe i podkłady strunobetonowe), o kodzie odpadu 17 01 07.


Oferent musi posiadać przedłożyć decyzję administracyjną w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie odpadu 17 01 07, nazwa katalogowa: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, inne niż wymienione w 17 01 06 oraz posiadać numer rejestrowy w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

  


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

Tomasz Kowalik 32/757 57 18      +48 693 450 589


Odbiór po podpisaniu umowy przez obie strony.

Transport i załadunek po stronie Wykonawcy.


Termin związania z ofertą: 50 dni od daty aukcji elektronicznej


Odbiór odpadu po podpisaniu umowy z JSW KOKS S.A. ODDZIAŁ PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej


ZGP/42/19

Delivery terms:


Additional information:

Zastrzegamy sobie prawo do powtórzenia aukcji bez podania przyczyny.

Currency:

PLN

Delivery date:

-

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Maximum price Minimum bid improvement The offer is being changed
1. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadu prefabrykaty betonowe i podkłady strunobetonowe; Kod odpadu 17 01 07; nazwa katalogowa: Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, inne niż wymienione w 17 01 06 20.002 t Read No

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Descending price auction
  3. Price is per unit
  4. Bid must be better than the best bid in rank
  5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 999

Extra time: 1 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-06-10 at 11:50.