Date of auction generation: 2019-06-03

Logintrade S.A.

ul. Braniborska 2/10

53-680 Wrocław

Tax Identification Number: 8942953589

www.logintrade.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 6483

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Aukcja na sprzedaż samochodów ciężarowych, przyczep i maszyny budowlanych - PGNiG TECHNOLOGIE SA 2019-06-07 12:00 12:30

Auction description:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodów ciężarowych, przyczep i maszyny budowlanych. Zdjęcia znajdują się w załączeniu.


Negocjowana jest cena jednostkowa wyrażona w PLN brutto.Dodatkowe informacje (przebieg, uwagi):


Przyczepa 1300H Zbiornik Paliwa 2009r. ZASTA (RK27549) - brak pompy przy zbiorniku

TGM/S 13.240 4x4 BL2009r. MAN (RK48153) – 122387km

TGA 26.480 2008r. MAN (RK49503) – 350000 km

DSR 0104 Żuraw samochodowy JELCZ 1982r. (RK48509) – 54447 km,
brak badania technicznego
="margin-bottom:>
="margin-bottom:>

Dla zaproszonych Uczestników dostępna jest aukcja testowa symulująca realną rozgrywkę. Aukcja testowa dostępna jest do momentu rozpoczęcia się aukcji głównej, można ją uruchomić dowolną ilość razy. Opcja widoczna jest po zalogowaniu się i kliknięciu w tytuł postępowania. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań i problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade: 71 787 35 34 wewn. 1.


Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania sprzedażowego w całości lub wycofania ze sprzedaży poszczególnych pojazdów w każdej chwili bez podania przyczyny.


Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, ani za wady ukryte oferowanych do sprzedaży używanych pojazdów.


Pojazdy są w trakcie eksploatacji, dlatego rzeczywiste stany liczników mogą nieznacznie odbiegać od podanych na aukcji.


1. Operator aukcji elektronicznej: Logintrade S.A.

2. Klient docelowy: PGNiG TECHNOLOGIE SA

3. Umowa podpisywana jest pomiędzy wybranym odbiorcą, a Klientem docelowym.

4. Negocjowana jest cena jednostkowa wyrażona w PLN brutto.

5. Aukcja elektroniczna organizowana na platformie Logintrade.NET nie jest aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

6. Zakończenie aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z udzieleniem przybicia.

7. Oferenci są związani ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej, nawet w sytuacji kiedy inni oferenci złożyli ofertę korzystniejszą. W przypadku braku złożenia oferty w toku aukcji oferenci pozostają związani dotychczasową obowiązującą ofertą (jeżeli została wcześniej złożona).

8.PGNiG TECHNOLOGIE SA pozostawia sobie możliwość do ostatecznego wyboru odbiorcy.

9. Wszelkie nie ujęte w opisie informacje są zgodne z warunkami przetargu oraz złożonymi ofertami.

="margin-bottom:>

Delivery terms:


Additional information:

Osoba do kontaktu ze strony PGNiG Technologie:

Mateusz Gerlach tel. +48 13 43 625 11 wew. 247 lub 515 286 532.


Oferenci są zobowiązani potwierdzić pisemnie ostatnie złożone w toku aukcji elektronicznej oferty. Potwierdzenie należy przesłać na adres mateusz.gerlach@technologie.pgnig.pl w ciągu 2 godzin od daty zakończenia się aukcji elektronicznej.

Currency:

PLN

Delivery date:

nieokreślony

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit VAT[%] Notes Attachment/Link Minimum price Minimum bid improvement
1. Przyczepa 1300H Zbiornik Paliwa 2009r. ZASTA (RK27549) 1 pcs 23 Read 3379 PLN 15 PLN
2. TGM/S 13.240 4x4 BL 2009r. MAN (RK48153) 1 pcs 23 Read 123063 PLN 600 PLN
3. TGA 26.480 2008r. MAN (RK49503) 1 pcs 23 Read 121074 PLN 600 PLN
4. DSR 0104 Żuraw samochodowy JELCZ 1982r. (RK48509) 1 pcs 23 Read 14170 PLN 70 PLN

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Multi-object auction
  3. Ascending price auction
  4. Price is per unit
  5. Bid must be better than the best bid in rank
  6. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Auction conducted in the prices: BRUTTO

Number of extra time extensions: 999

Extra time: 2 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-06-07 at 11:59.